Slidepanda

Thung lũng Silicon, California Ngày 23 tháng 9 năm 2023 – Slidepanda, một công ty thiết kế bài thuyết trình PowerPoint có trụ sở tại Ấn Độ nổi tiếng, sắp cách mạng hóa dịch vụ của mình bằng cách áp dụng mô hình kinh tế dựa trên các dự án tự do. Động thái chiến lược này sẽ cho phép Slidepanda cung cấp các dịch vụ dựa trên dự án tự do trực tiếp thông qua trang web của họ, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Với thành tích phục vụ các khách hàng toàn cầu uy tín, Slidepanda đã trở thành đồng nghĩa với sự xuất sắc trong việc đáp ứng nhu cầu thiết kế bài thuyết trình của các nhóm lãnh đạo cấp cao trên khắp các cuộc họp khách hàng, sự kiện và nỗ lực tiếp thị của công ty.

Bình luận về bước tiến cách mạng này, ban lãnh đạo Slidepanda nhấn mạnh rằng bối cảnh thị trường đang trải qua một sự thay đổi cơ bản, với nền kinh tế dựa trên dự án tự do là trọng tâm. Họ tin tưởng chắc chắn rằng tương lai của việc cung cấp dịch vụ sẽ được thúc đẩy bởi các giải pháp dựa trên dự án tự do. Do đó, Slidepanda đang chuẩn bị cung cấp các dịch vụ của mình theo định dạng dựa trên dự án tự do trong những tháng tới, với kế hoạch tham vọng biến thành một nền tảng đầy đủ các yêu cầu về thiết kế và trình bày vào giữa năm tới.

Trong bốn năm qua, Slidepanda đã xây dựng được danh tiếng mạnh mẽ về việc cung cấp các bài thuyết trình đẳng cấp thế giới cho các khách hàng toàn cầu, bao gồm các thị trường Mỹ, Châu Âu và Châu Á – Thái Bình Dương. Cam kết của họ đối với sự xuất sắc đã giúp họ trở thành một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực thiết kế bài thuyết trình.

Khi Slidepanda bước vào kỷ nguyên mới của việc cung cấp dịch vụ này, khách hàng có thể mong đợi sự linh hoạt, phản ứng và đổi mới lớn hơn nữa trong việc đáp ứng các nhu cầu thiết kế bài thuyết trình của họ. Với vị thế vững chắc trong ngành, Slidepanda sẵn sàng định nghĩa lại cách thức tạo ra và cung cấp bài thuyết trình, mở ra một tương lai mà ở đó nền kinh tế dựa trên dự án tự do đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thành công của các doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin cho báo chí và các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ:

Isha,

Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Email Slidepanda: support@slidepanda.com

Website: https://www.slidepanda.com/

Về Slidepanda:

Slidepanda là một công ty thiết kế bài thuyết trình PowerPoint hàng đầu có trụ sở tại Ấn Độ, chuyên về việc tạo ra các bài thuyết trình tác động mạnh mẽ cho các khách hàng toàn cầu. Với cam kết đối với sự xuất sắc và phương pháp tiếp cận hướng tới khách hàng, Slidepanda đã khẳng định mình là một đối tác đáng tin cậy cho các nhóm lãnh đạo cấp cao, đáp ứng các yêu cầu thiết kế bài thuyết trình của họ trên nhiều ngành công nghiệp và thị trường khác nhau.