Xerox Stock

Cổ phiếu Xerox (NASDAQ: XRX) đã phải đối mặt với sự suy giảm đáng kể so với thị trường chung trong hai thập kỷ qua. Trong khi Chỉ số S&P 500 tăng 340% kể từ tháng 9 năm 2003, cổ phiếu XRX giảm 2,5% trong giai đoạn này, chỉ tăng 12% khi tính cả cổ tức. Do sự suy giảm kéo dài này, tâm lý Phố Wall đối với XRX đã cực kỳ bi quan.

Tuy nhiên, gần đây đã có những dấu hiệu mạnh mẽ trong cổ phiếu XRX. Trong tháng qua, XRX tăng hơn 3%, trong khi S&P 500 gần như không thay đổi trong cùng kỳ. Điều này khiến một số nhà đầu tư đánh giá lại cổ phiếu và xem xét liệu nó có thể tiếp tục phục hồi và có khả năng giành được sự ủng hộ của các nhà hoài nghi hay không.

Kết quả kinh doanh quý 2 và cải thiện tài chính của Xerox

Xerox là một công ty công nghệ văn phòng chuyên về các giải pháp phần mềm và phần cứng cho doanh nghiệp. Công ty đã phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại và biên lợi nhuận thu hẹp, với doanh thu giảm từ 9 tỷ USD năm 2019 xuống 7,16 tỷ USD trong 12 tháng gần đây. Ngoài ra, thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh giảm với tốc độ 20% mỗi năm trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, trong năm qua, Xerox đã thực hiện các bước đáng kể để tăng cường kỷ luật hoạt động và tài chính. Bất chấp môi trường kinh tế khó khăn, công ty đã báo cáo một quý tăng trưởng lợi nhuận khác trong quý 2 năm 2023:

  • Doanh thu tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước lên 1,75 tỷ USD.
  • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh tăng gần 50% lên 0,44 USD mỗi cổ phiếu.
  • Biên lợi nhuận gộp đạt 34%, tăng so với mức 31,9% cùng kỳ năm trước.
  • Nỗ lực tối ưu hóa chi phí dẫn đến biên lợi nhuận hoạt động ở mức 6,1%, cải thiện 410 điểm cơ bản so với năm trước.
  • Xerox báo cáo dòng tiền hoạt động 95 triệu USD, tăng 180 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Dòng tiền tự do cũng tăng lên 88 triệu USD, so với dòng tiền âm gần 100 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Xerox đặt ra các mục tiêu tham vọng cho tương lai, bao gồm biên lợi nhuận hoạt động từ 5,5% đến 6% vào năm 2023, và dòng tiền tự do 600 triệu USD cho cả năm.

XRX như một cổ phiếu cổ tức

Mặc dù Xerox kết thúc quý 2 với tổng nợ 3,32 tỷ USD, được coi là tương đối cao, công ty đã làm việc để giảm nợ trên bảng cân đối kế toán hơn 600 triệu USD vào năm 2023. Việc giảm này đã làm giảm đáng kể chi phí lãi vay. Xerox nhắm đến việc liên tục tạo ra dòng tiền để tái đầu tư vào các dự án vốn, giảm nợ và tăng cổ tức.

Chính sách cổ tức của Xerox nhắm đến việc trả lại cho cổ đông ít nhất 50% dòng tiền tự do thông qua cổ tức. Công ty hiện trả cổ tức quý 0,25 USD mỗi cổ phiếu, tương ứng mức cổ tức hơn 6%. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, khoản cổ tức của Xerox trong quý 2 chỉ khoảng dưới 40 triệu USD, cho thấy tỷ lệ chi trả dưới 50%.

Kỳ vọng của các nhà phân tích đối với XRX

Bất chấp những cải thiện gần đây và định giá hấp dẫn của XRX, các nhà phân tích vẫn thận trọng. Trong 3 nhà phân tích đưa ra khuyến nghị cho XRX, một khuyến nghị “nắm giữ”, trong khi hai người khuyến nghị “bán mạnh”. Mức giá mục tiêu trung bình cho XRX là 15,33 USD, hơi thấp hơn so với mức giá hiện tại.

Tuy nhiên, đáng chú ý là cổ phiếu Xerox hiện được giao dịch ở mức 4,2 lần dòng tiền tự do và 10 lần thu nhập trước lãi vay trong tương lai, khiến nó trông rất rẻ. Hơn nữa, cổ phiếu đã hoạt động tốt trong năm 2023, tăng 19% sau khi điều chỉnh cổ tức, phù hợp với mức tăng của S&P 500. Xerox cũng liên tục vượt mức dự báo thu nhập của các nhà phân tích trong 3 quý vừa qua. Nếu công ty tiếp tục chi trả 50% dòng tiền của mình dưới dạng cổ tức, nhà đầu tư có thể mong đợi những đợt tăng cổ tức tiếp theo trong những tháng tới.