Amazon Stock

Amazon (NASDAQ: AMZN) đang chuẩn bị công bố kết quả quý 3 năm 2023 vào ngày 26 tháng 10. Gã khổng lồ thương mại điện tử dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi từ vị thế mạnh mẽ trên thị trường điện toán đám mây đang mở rộng nhanh chóng, chủ yếu thông qua bộ phận điện toán đám mây của mình, Amazon Web Services (AWS).

AWS đã trở thành động lực thu nhập chính, nhờ sự phổ biến ngày càng tăng và được áp dụng mạnh mẽ. Trong quý 2 năm 2023, AWS mang về doanh thu 22,1 tỷ USD, đóng góp 17% vào doanh thu ròng của Amazon và tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Quý đang được xem xét có thể chứng kiến sự tăng trưởng của AWS, được thúc đẩy bởi cơ sở khách hàng mở rộng và các thỏa thuận kéo dài hạn hữu ích. Ước tính doanh thu ròng của AWS trong quý 3 năm 2023 đạt 23,19 tỷ USD, tăng 12,9% so với con số tương ứng trong năm trước.

Những yếu tố góp phần vào xu hướng tích cực này bao gồm mở rộng liên tục mạng lưới trung tâm dữ liệu, tăng khu vực và vùng khả dụng của AWS. Trong quý 3, Amazon đã ra mắt khu vực cơ sở hạ tầng tại Tel Aviv, Israel, bao gồm ba vùng khả dụng.

Hơn nữa, danh mục dịch vụ điện toán đám mây toàn diện của AWS dự kiến đã củng cố hiệu suất của nó trong quý 3, giúp duy trì cơ sở khách hàng và thu hút khách hàng mới. Trong giai đoạn này, AWS đã được nhiều tổ chức nổi tiếng lựa chọn làm nhà cung cấp điện toán đám mây ưu tiên, bao gồm PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Abdul Latif Jameel, BMW Group, Dr. Reddy’s Laboratories và FanDuel. Ngoài ra, Occidental đã chọn AWS để nâng cao hiệu quả hoạt động và chuyển đổi ứng dụng sản xuất chủ chốt sang điện toán đám mây, hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình.

Sumitomo cũng chọn AWS để hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số bằng cách di chuyển môi trường SAP của mình lên điện toán đám mây. Kết quả quý 3 của Amazon được chờ đợi sâu sắc, với AWS dự kiến vẫn là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng tiếp tục của công ty trên thị trường điện toán đám mây.