Gaming16 gorodenkoff Depositphotos 298986418 S DouYu Announces Receipt of Minimum Bid Price Notice from Nasdaq

WUHAN, Trung Quốc, ngày 25 tháng 10 năm 2023 – Công ty DouYu International Holdings Limited (“DouYu” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: DOYU), một nền tảng hàng đầu về phát trực tiếp trò chơi điện tử tại Trung Quốc và là tiên phong trong chuỗi giá trị eSports, hôm nay thông báo rằng công ty đã nhận được thông báo bằng văn bản từ ban giám sát danh mục đầu tư của Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq (“Nasdaq”) ngày 24 tháng 10 năm 2023, cho biết trong vòng 30 ngày kinh doanh liên tiếp gần đây, giá đóng cửa của cổ phiếu tổ chức phát hành lưu ký Mỹ của Công ty (cổ phiếu “ADS”) thấp hơn yêu cầu giá đặt tối thiểu 1 USD Mỹ mỗi cổ phiếu theo Quy tắc niêm yết số 5450 (a) (1) của Nasdaq. Thông báo từ Nasdaq không ảnh hưởng đến việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu ADS của Công ty trên Nasdaq.

Theo Quy tắc niêm yết số 5810 (c) (3) (A) của Nasdaq, Công ty được cung cấp thời hạn tuân thủ 180 ngày lịch, hoặc cho đến ngày 22 tháng 4 năm 2024, để khôi phục tuân thủ theo Quy tắc niêm yết của Nasdaq. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn tuân thủ 180 ngày, giá đóng cửa của cổ phiếu ADS của Công ty là 1 USD Mỹ hoặc cao hơn trong ít nhất 10 ngày kinh doanh liên tiếp, Nasdaq sẽ cung cấp cho Công ty xác nhận bằng văn bản về việc tuân thủ và vấn đề sẽ được đóng lại.

Trong trường hợp Công ty không khôi phục tuân thủ trước ngày 22 tháng 4 năm 2024, tùy thuộc vào quyết định của ban giám sát Nasdaq, Công ty có thể đủ điều kiện cho một thời hạn tuân thủ bổ sung 180 ngày.

Thông báo từ Nasdaq không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, và Công ty sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để khôi phục tuân thủ.

Về Công ty DouYu International Holdings Limited

Trụ sở chính đặt tại Vũ Hán, Trung Quốc, Công ty DouYu International Holdings Limited (Nasdaq: DOYU) là nền tảng phát trực tiếp trò chơi điện tử hàng đầu tại Trung Quốc và là tiên phong trong chuỗi giá trị eSports. DouYu vận hành nền tảng của mình trên máy tính và ứng dụng di động để mang lại cho người dùng trải nghiệm trò chơi và giải trí trực tiếp phong phú và tương tác, một loạt nội dung video và hình ảnh, cũng như cơ hội tham gia các sự kiện và thảo luận cộng đồng. Bằng cách nuôi dưỡng một hệ thống phát triển tài năng công nghệ dựa trên bền vững và liên tục sản xuất nội dung chất lượng cao, DouYu liên tục cung cấp nội dung ưu tiên thông qua việc tích hợp phát trực tiếp, video, hình ảnh và cộng đồng ảo, với trọng tâm chính là trò chơi, đặc biệt là eSports. Điều này giúp DouYu liên tục mở rộng cơ sở người dùng và cải thiện trải nghiệm người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem http://ir.douyu.com/.

Tuyên bố an toàn

Bản tin này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “điều khoản an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và dự đoán của Công ty, là tuyên bố dự báo tương lai. Các tuyên bố dự báo tương lai có thể chứa rủi ro và độ không chắc chắn, và một số yếu tố có thể làm cho kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố sau: kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; chiến lược kinh doanh của Công ty; điều kiện thị trường chung, đặc biệt là thị trường phát trực tiếp trò chơi; khả năng của Công ty duy trì và mở rộng người dùng hoạt động và thanh toán; sự thay đổi trong điều kiện kinh tế và kinh doanh chung tại Trung Quốc; ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến hoạt động kinh doanh của Công ty và nền kinh tế tại Trung Quốc và toàn cầu; bất kỳ thay đổi bất lợi nào về luật pháp, quy định, chính sách hoặc hướng dẫn áp dụng cho Công ty; và giả định nền tảng cho bất kỳ trong số các yếu tố trên. Trong một số trường hợp, các tuyên bố dự báo tương lai có thể được xác định bằng các từ ngữ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “định”, “kế hoạch”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “có thể/có khả năng”. Thông tin bổ sung liên quan đến những rủi ro, độ không chắc chắn và các yếu tố khác được đưa ra trong các tệp đăng ký của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Mọi thông tin cung cấp trong bản tin này đều dựa trên thời điểm công bố bản tin, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào, trừ khi yêu cầu theo luật pháp áp dụng.

Liên hệ đầu tư

Tại Trung Quốc:

Lingling Kong
Công ty DouYu International Holdings Limited
Email: ir@douyu.tv
Tel: +86 (10) 6508-0677

Andrea Guo
Piacente Financial Communications
Email: douyu@tpg-ir.com
Tel: +86 (10) 6508-0677

Tại Hoa Kỳ:

Brandi Piacente
Piacente Financial Communications
Email: douyu@tpg-ir.com
Tel: +1-212-481-2050

Liên hệ báo chí

Lingling Kong
Công ty DouYu International Holdings Limited
Email: pr_douyu@douyu.tv
Tel: +86 (10) 6508-0677

Nguồn: Công ty DouYu International Holdings Limited