ev charging station electric car concept green energy eco power E3 Lithium Completes Initial Field Pilot Plant Tests and Shares Results Against KPIs

CALGARY, Alberta–October 18, 2023–E3 LITHIUM LTD. (TSXV:ETL) (FSE:OW3) (OTCQX:EEMMF), “E3 Lithium” hoặc “Công ty,” nhà phát triển lithium hàng đầu của Alberta và nhà đổi mới công nghệ chiết xuất, vui mừng báo cáo rằng đã hoàn thành loạt ba bài kiểm tra tối ưu hóa đầu tiên tại Nhà máy Thử nghiệm Trường Pilot DLE (DLE) với kết quả vượt quá các Tiêu chí hiệu suất chính (KPIs). Nhà máy thử nghiệm tiếp tục hoạt động với bài kiểm tra tối ưu hóa được lựa chọn bên dưới để xác nhận kết quả, đồng thời sản xuất chất nạp lithium cho các bài kiểm tra sản xuất lithium tiếp theo.

etlll E3 Lithium Completes Initial Field Pilot Plant Tests and Shares Results Against KPIs

Sự khác biệt giữa mỗi bài kiểm tra bao gồm những thay đổi về điều kiện hoạt động để tối ưu hóa thời gian chu kỳ (thời gian chất hấp phụ tiếp xúc với nước muối), tỷ lệ lưu lượng và thời gian của mỗi chu kỳ.

Trong khi điều kiện của Bài kiểm tra 1 cho chất lượng sản phẩm tốt nhất (nồng độ lithium cao hơn và các tạp chất thấp hơn), Bài kiểm tra 2 có thể đạt được tỷ lệ lưu lượng cao nhất và thời gian chu kỳ tối ưu hóa. Mặc dù chất lượng sản phẩm của Bài kiểm tra 2 thấp hơn, nhưng nó vẫn cao hơn đáng kể so với tiêu chí thành công của KPI và là một sự đánh đổi ưu tiên hơn từ góc độ thiết kế thương mại, được nêu rõ hơn bên dưới.

Phục hồi lithium: Khối lượng lithium được phục hồi từ nước muối thô được tính toán dựa trên nồng độ lithium đo được trong nước muối trước và sau khi lithium được chiết xuất bằng hệ thống DLE. Tỷ lệ phục hồi lithium trung bình trong suốt thời gian mỗi bài kiểm tra được báo cáo ở trên.

Nồng độ lithium so với các tạp chất khác: Nồng độ lithium trung bình được báo cáo dưới dạng tỷ lệ nồng độ lithium so với tổng nồng độ các tạp chất. Các mẫu được lấy mỗi bốn giờ trong suốt thời gian mỗi bài kiểm tra.

Nồng độ lithium trong dòng sản phẩm lithium: Nồng độ lithium trong dòng sản phẩm được báo cáo dưới dạng trung bình. Các mẫu được lấy mỗi bốn giờ trong suốt thời gian mỗi bài kiểm tra.

Tỷ lệ lưu lượng: Tỷ lệ lưu lượng được tính từ tốc độ lưu lượng nước muối so với thể tích chất hấp phụ được sử dụng. Một con số cao hơn đại diện cho lượng nước muối chảy qua cùng một lượng chất hấp phụ.

KPI chính bị ảnh hưởng bởi việc tăng tỷ lệ lưu lượng là phục hồi lithium. Mục tiêu của ba bài kiểm tra ban đầu là tối đa hóa tỷ lệ lưu lượng trong khi duy trì phục hồi lithium và độ tinh khiết của dòng sản phẩm. Các tham số khác nhau trong mỗi trong ba bài kiểm tra đã được sửa đổi để tăng tỷ lệ lưu lượng trong khi vẫn đảm bảo phục hồi, cùng với đạt được mức độ tinh khiết cao và nồng độ lithium cao.

Tỷ lệ lưu lượng là trọng tâm cho các bài kiểm tra do khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn và hoạt động tương đối của hệ thống xử lý nước muối. Chất lượng dòng sản phẩm, được định lượng bằng nồng độ lithium và độ tinh khiết, có ảnh hưởng trực tiếp đến kích thước và độ phức tạp tương đối của quá trình tinh chế lithium sau DLE. Đơn giản hóa, nồng độ lithium tập trung hơn kết hợp với nồng độ tạp chất thấp hơn sẽ cần ít năng lượng hơn để sản xuất sản phẩm có chất lượng pin. Tỷ lệ lưu lượng có ảnh hưởng lớn hơn đến chi phí so với việc tăng nhẹ tạp chất qua các bài kiểm tra được nêu rõ ở trên và là yếu tố quyết định cho việc lựa chọn Bài kiểm tra 2 cho hoạt động tiếp tục của chúng tôi.

Tất cả kết quả đạt được từ các bài kiểm tra thử nghiệm đã vượt quá kỳ vọng của E3 Lithium cũng như tất cả các KPI ảnh hưởng đến thiết kế và do đó, chi phí chiết xuất lithium từ nước muối của E3 Lithium.

“Những kết quả này đã vượt quá kỳ vọng của chúng tôi và rất đáng khích lệ,” theo lời ông Chris Doornbos, Chủ tịch và CEO của E3 Lithium. “Nhóm đang làm việc thông qua ảnh hưởng của những kết quả tích cực này khi chúng tôi tiến hành kỹ thuật của cơ sở thông qua Báo cáo Khả thi Tiền khả thi. Nhóm tiếp tục vận hành nhà máy thử nghiệm để xác nhận những kết quả này và an toàn là ưu tiên cao nhất.”

Bước tiếp theo

Như E3 Lithium đã nêu trước đây, nó đang thử nghiệm công nghệ DLE riêng của mình cùng với hai công nghệ bên thứ ba. Bảng kết quả ở trên đại diện cho một trong hai hệ thống bên thứ ba. Công ty tiếp tục thử nghiệm hệ thống E3 Lithium và tiến hành thử nghiệm hệ thống bên thứ ba thứ hai vào mùa thu này.

Sau khi hoàn thành giai đoạn vận hành dài hơn hiện đang diễn ra, E3 Lithium có thể sẽ có dữ liệu cần thiết cho Báo cáo Khả thi Tiền khả thi (PFS) của mình, Báo cáo Khả thi Chi tiết (DFS) và thiết kế kỹ thuật và thiết kế chi tiết cho nhà máy thương mại đầu tiên của mình.

E3 Lithium sẽ cung cấp chi tiết về hệ thống DLE và nhà cung cấp thiết bị hạ nguồn được l