42 1 Frontenac Mortgage Investment Corporation Announces Extension of Prospectus Filing Deadline and Continuation of Escrow of Share Issuances and Redemptions

SHARBOT LAKE, ON, Ngày 27 tháng 10 năm 2023 /CNW/ – Công ty Đầu tư Tín dụng Thế chấp Frontenac (“FMIC“) thông báo rằng cơ quan quản lý chính của nó, Ủy ban Chứng khoán Ontario, đã ban hành quyết định cấp giải phóng cho FMIC khỏi một số yêu cầu theo luật chứng khoán áp dụng như thời hạn liên quan đến việc FMIC nộp đơn tái cấp phép bản thông tin tuyên truyền dài hạn của FMIC ngày 16 tháng 6 năm 2022 đã được kéo dài như thời điểm hết hạn là 16 tháng 12 năm 2023. FMIC đã đệ đơn xin giải phóng vì quá trình đánh giá quy định liên tục của Công ty về thông tin tiết lộ liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản vay phát triển lớn đã tạm dừng hiệu quả quá trình đánh giá quy định của Ủy ban về đơn tái cấp phép của Công ty trong bối cảnh thời hạn quy định trong luật chứng khoán áp dụng. Do đó, việc ngừng phân phối thường xuyên cổ phiếu thông thường hàng tháng của FMIC theo bản thông tin tuyên truyền sẽ tiếp tục, và việc phân phối hàng tháng theo bản thông tin tuyên truyền sẽ không được nối lại cho đến khi quá trình bình luận cho cả việc sửa đổi bản thông tin tuyên truyền gần nhất và bản thông tin tuyên truyền dạng mẫu đã hoàn tất và giấy phép đã được cấp cho các tài liệu. FMIC cũng thông báo rằng do quá trình đánh giá thông tin tiết lộ liên tục của FMIC về tài sản bảo đảm cho khoản vay phát triển lớn vẫn đang diễn ra và chưa kết thúc, và FMIC không dự kiến quá trình đánh giá này sẽ kết thúc trước hết cuối tháng này, FMIC quyết định tiếp tục đặt cổ phiếu bán hàng tháng của mình theo các ngoại lệ phát hành chứng khoán, cổ tức và hoàn trả cổ phiếu thông thường của FMIC trong thời gian đánh giá quy định của FMIC hiện tại trong quá trình đánh giá tiết lộ liên tục.

Dự báo tương lai

Bản thông cáo báo chí này chứa một số tuyên bố dự báo tương lai và thông tin dự báo tương lai (chung là các “tuyên bố dự báo tương lai”) theo luật chứng khoán áp dụng của Canada, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin và tuyên bố liên quan hoặc suy diễn về kinh doanh, hoạt động, kết quả tài chính tương lai, triển vọng và các kế hoạch, ý định, dự kiến, ước tính và niềm tin của Tập đoàn trong tương lai.

Các tuyên bố dự báo tương lai liên quan và dựa trên các giả định và rủi ro, bất định và các yếu tố khác ngoài khả năng dự đoán hoặc kiểm soát của FMIC mà có thể khiến các sự kiện, kết quả, hiệu suất hoặc thành tựu thực tế của FMIC đáng kể khác với các sự kiện, kết quả, hiệu suất và thành tựu trong tương lai được biểu đạt hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố dự báo tương lai trong đây. Các tuyên bố dự báo tương lai không phải là bảo đảm về hiệu suất trong tương lai. Mặc dù FMIC tin rằng bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào trong đây đều hợp lý, trong bối cảnh sử dụng các giả định và các rủi ro đáng kể bất định, không có bảo đảm rằng bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào sẽ chứng minh là chính xác. Kết quả thực tế có thể thay đổi, và thay đổi đáng kể, so với các tuyên bố dự báo tương lai trong đây. Do đó, độc giả được khuyên nên dựa trên đánh giá của chính họ về các rủi ro và bất định trong các tuyên bố dự báo tương lai trong đây và không nên dựa quá nhiều vào các tuyên bố dự báo tương lai. Tất cả các tuyên bố dự báo tương lai trong đây chỉ có giá trị tại thời điểm này, và trừ khi luật pháp yêu cầu, FMIC không có nghĩa vụ và từ chối mọi ý định cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào trong đây hoặc cập nhật lý do các sự kiện hoặc kết quả thực tế có thể hoặc sẽ khác với các dự báo trong bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào trong đây, cho dù do thông tin mới, sự kiện tương lai hay kết quả nào đó.

Nguồn: Công ty Đầu tư Tín dụng Thế chấp Frontenac