GE stock

Công ty General Electric (NYSE: GE) gần đây đã công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2023, cho thấy lợi nhuận điều chỉnh là 82 xu mỗi cổ phiếu. Những kết quả kinh doanh này vượt qua Dự báo hợp nhất Zacks là 56 xu mỗi cổ phiếu, cho thấy sự tăng trưởng 134,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tổng cộng trong quý đạt 17.346 triệu USD, vượt dự báo hợp nhất là 15.675 triệu USD và đánh dấu mức tăng đáng kể 19,9% so với năm trước.

Phân khúc kinh doanh

Trong một diễn biến quan trọng, General Electric bắt đầu báo cáo doanh thu theo hai phân khúc kể từ quý 1 năm 2023: GE Aerospace và GE Vernova. Sự chuyển đổi này diễn ra sau khi hoàn tất việc tách ra khỏi GE HealthCare thành một công ty độc lập niêm yết công khai, với GE giữ khoảng 19,9% cổ phần thông thường của GE HealthCare.

Phân khúc GE Aerospace báo cáo doanh thu 8.409 triệu USD, đánh dấu mức tăng đáng kể 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với động cơ thương mại và dịch vụ, phụ tùng dự phòng và lĩnh vực quốc phòng. Doanh thu nội bộ trong phân khúc này cũng tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đơn đặt hàng tăng ấn tượng 34% so với năm trước. Ước tính cho quý này là 7.896 triệu USD.

Phân khúc GE Vernova bao gồm Năng lượng tái tạo và Điện năng. Phân khúc Năng lượng tái tạo báo cáo doanh thu 4.151 triệu USD, cho thấy mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua ước tính hợp nhất cho quý là 3.676 triệu USD. Doanh thu nội bộ trong phân khúc này tăng 14%, với kết quả được hưởng lợi từ tăng trưởng thiết bị trong lĩnh vực lưới điện, gió trên bộ ở Bắc Mỹ và gió ngoài khơi. Đơn đặt hàng trong phân khúc Năng lượng tái tạo tăng 5% theo báo cáo so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân khúc Điện năng báo cáo doanh thu 3.974 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt ước tính hợp nhất là 3.664 triệu USD cho quý này. Doanh thu nội bộ trong phân khúc này tăng 9%, với đà tăng trưởng mạnh mẽ quan sát thấy ở tuabin khí công suất lớn và thiết bị dẫn động tuabin. Đơn đặt hàng trong phân khúc Điện năng cũng tăng 2% theo báo cáo so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệu quả và biên lợi nhuận

Trong quý 3, General Electric ghi nhận mức tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái về chi phí sản xuất, đạt 12.362 triệu USD. Chi phí bán hàng, quản lý và hành chính tăng 10,4% lên 2.171 triệu USD, trong khi chi phí nghiên cứu và phát triển đạt 471 triệu USD, phản ánh mức tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận điều chỉnh của General Electric trong quý đạt 1.615 triệu USD, đánh dấu mức tăng đáng kể 349,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận trong quý là 9,8%, cho thấy cải thiện đáng kể 720 điểm cơ bản. Theo báo cáo, phân khúc Hàng không báo cáo lợi nhuận 1.712 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, phân bộ Năng lượng tái tạo (thuộc GE Vernova) lỗ 317 triệu USD, so với mức lỗ 934 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Phân bộ Điện năng (thuộc GE Vernova) báo cáo lợi nhuận 238 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cân bằng bảng cân đối kế toán và dòng tiền

Cuối quý 3, General Electric nắm giữ tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn và tiền gửi có giới hạn ở mức 13.127 triệu USD, so với 15.810 triệu USD vào cuối tháng 12 năm 2022. Nợ dài hạn của công ty là 19.488 triệu USD vào cuối quý 3, so với 20.320 triệu USD vào cuối tháng 12 năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, General Electric đã trả cổ tức 501 triệu USD cho cổ đông, phản ánh mức tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng mua lại khoảng 2,2 triệu cổ phiếu với giá 0,3 tỷ USD trong quý 3.

Dự báo

General Electric đã nâng dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cho năm 2023. Lợi nhuận điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng 2,55-2,65 USD mỗi cổ phiếu, so với khoảng dự báo trước đó là 2,10-2,30 USD mỗi cổ phiếu. Ước tính hiện tại là 2,32 USD mỗi cổ phiếu. General Electric dự báo tăng trưởng doanh thu ở mức tăng lượng một con số thấp cho năm 2023, không phải là tăng hai con số thấp như dự báo trước đó. Bên cạnh đó, công ty dự kiến tạo ra dòng tiền hoạt động khoảng 4,7-5,1 tỷ USD cho năm nay, tăng so với dự báo trước đó là 4,1-4,6 tỷ USD.

Đối với năm 2023, General Electric dự đoán phân khúc Hàng không sẽ tăng trưởng doanh thu nội bộ ở mức khoảng 20% và phân khúc Vernova sẽ tăng trưởng doanh thu nội bộ ở mức tăng đơn số cao.