Chevron Stock

Chevron Corp. (NYSE: CVX) đã chứng kiến một sự sụt giảm đáng kể sau khi công bố báo cáo tài chính dẫn đến giảm khoảng 6,5 tỷ USD trong giá trị của đề nghị mua cổ phiếu toàn bộ đối với Hess Corp.

Cổ phiếu Chevron giảm tới 5,9% vào thứ Sáu sau khi báo lãi thấp hơn dự kiến 66 xu mỗi cổ phiếu, chủ yếu do kết quả lọc dầu ở nước ngoài thấp hơn dự đoán. Sự sụt giảm này ảnh hưởng đến lợi nhuận dự kiến mà nhà đầu tư sẽ nhận được từ 1,025 cổ phiếu Chevron đổi lấy mỗi đơn vị cổ phiếu Hess.

Do giá cổ phiếu Chevron giảm, mức chiết khấu đối với nhà đầu tư Hess giảm từ 10% khi thỏa thuận được công bố vào ngày 23 tháng 10 xuống còn 3,1%.

Mặc dù giá cổ phiếu Chevron giảm, thỏa thuận này vẫn không bị đe dọa, theo nhận định của Vincent Piazza, một nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence. Ông chỉ ra rằng khi giao dịch hoàn tất, nhà đầu tư Hess sẽ nắm giữ cổ phiếu thanh khoản được hỗ trợ bởi chương trình mua lại cổ phiếu mạnh mẽ.

Các nhà máy lọc dầu ở nước ngoài của Chevron chỉ mang về một nửa lợi nhuận mà các nhà phân tích dự báo. Hoạt động khai thác dầu thô của công ty tại lưu vực Permian thấp hơn dự kiến, và chi phí tại dự án Tengiz lớn ở Kazakhstan tăng khoảng 4%. Phản ứng lại kết quả kinh doanh của Chevron, giá cổ phiếu Hess cũng giảm 5% xuống 141,51 USD.