IstockPhoto metamorworks Hyundai Motor Group Revamps Design Organization to Enhance Design Capabilities
  • Tập đoàn Hyundai Motor (Nhóm) thành lập Phòng Thiết kế Toàn cầu, do Luc Donckerwolke, Chủ tịch và Giám đốc Thiết kế Trưởng điều hành
  • Phòng Thiết kế Toàn cầu sẽ dẫn dắt những nỗ lực của Nhóm nhằm tiên phong xác định xu hướng thiết kế tương lai nhằm chuyển đổi ngành công nghiệp di động toàn cầu
  • Phòng sẽ bao gồm Đơn vị Kỹ thuật Thiết kế Toàn cầu Hyundai & Genesis và Đơn vị Kỹ thuật Thiết kế Toàn cầu Kia
  • Trung tâm Thiết kế Genesis mới, thành lập theo Đơn vị Kỹ thuật Thiết kế Hyundai & Genesis, sẽ tập trung vào thiết kế nhằm nâng cao vị thế của thương hiệu như nhà dẫn đầu ở phân khúc siêu sang toàn cầu

SEOUL, Hàn Quốc, Ngày 27 tháng 10 năm 2023 — Tập đoàn Hyundai Motor (Nhóm) đã công bố thành lập Phòng Thiết kế Toàn cầu của Hyundai Motor Group, tăng cường hơn nữa năng lực thiết kế của mình. Phòng mới sẽ dẫn dắt những nỗ lực của Nhóm nhằm thiết kế xe điện và các giải pháp di động tương lai bao gồm xe dành riêng cho mục đích (PBVs), robot và di chuyển hàng không nâng cao (AAM).


President Luc Donckerwolke

Luc Donckerwolke, Chủ tịch của Hyundai Motor Group, sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc Thiết kế Trưởng (CDO), đứng đầu Phòng Thiết kế Toàn cầu. Ông cũng tiếp tục giữ vai trò hiện tại là Giám đốc Sáng tạo Trưởng (CCO), dẫn dắt tất cả các khía cạnh sáng tạo thiết kế cho các thương hiệu của Hyundai Motor Group bao gồm các giải pháp di động tương lai, AAM và Robot.

“Trong 32 năm kinh nghiệm là nhà thiết kế ô tô, thành công của tôi thường được thúc đẩy bởi sự hợp tác của tổ chức. Tôi tin rằng vai trò của tôi là tạo ra một môi trường cho phép các nhà thiết kế sáng tạo và dẫn dắt sự chuyển đổi,” theo lời ông Donckerwolke. “Tôi tin chắc rằng tổ chức mới sẽ giúp Nhóm tiếp tục dẫn đầu xác định tương lai của ngành công nghiệp di động toàn cầu.”

Phòng Thiết kế Toàn cầu mới sẽ bao gồm Đơn vị Kỹ thuật Thiết kế Toàn cầu Hyundai & Genesis, do SangYup Lee, Phó Chủ tịch Điều hành và Trưởng Phòng Thiết kế Hyundai & Genesis Toàn cầu điều hành và Đơn vị Kỹ thuật Thiết kế Toàn cầu Kia, do Karim Habib, Phó Chủ tịch Điều hành và Trưởng Phòng Thiết kế Kia Toàn cầu điều hành. Hai nhà lãnh đạo này, đã được công nhận với việc nâng cao giá trị thương hiệu thông qua công việc thiết kế của họ, sẽ dẫn dắt hướng đi thiết kế của từng thương hiệu trong khi đảm bảo mỗi thương hiệu có sự khác biệt.

Bên cạnh những thay đổi về tổ chức, Trung tâm Thiết kế Genesis mới được thành lập thuộc Đơn vị Kỹ thuật Thiết kế Hyundai & Genesis Toàn cầu, cho phép mỗi thương hiệu di động trong Nhóm – Hyundai, Kia và Genesis – hưởng lợi từ triết lý thiết kế riêng của mình và xây dựng một bản sắc thiết kế mạnh mẽ.

Thông tin chi tiết về Tập đoàn Hyundai Motor có thể tìm thấy tại:
http://www.hyundaimotorgroup.com hoặc Newsroom: Media Hub by Hyundai, Kia Global Media Center (kianewscenter.com), Genesis Media Center.


EVP SangYup Lee


EVP Karim Habib


VP Simon Loasby


VP Ilhun Yoon

Nguồn: Hyundai Motor Group