(SeaPRwire) –   HONG KONG, ngày 24 tháng 1 năm 2024 — Công ty Cổ phần Mua lại JVSPAC (NASDAQ: JVSAU) (“Công ty”), một công ty trắng được thành lập theo luật pháp của Quần đảo Virgin thuộc Anh được thành lập nhằm mục đích thực hiện sáp nhập, mua lại cổ phần, mua lại tài sản, mua cổ phiếu, tổ chức lại hoặc kết hợp kinh doanh tương tự với một hoặc nhiều doanh nghiệp, hôm nay thông báo việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ban đầu của 5.750.000 cổ phiếu với giá 10 USD mỗi cổ phiếu, trong đó bao gồm 750.000 cổ phiếu được phát hành theo đầy đủ quyền phân phối thừa, với tổng doanh thu thô 57,5 triệu USD.

Mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu thường lớp A và một quyền. Mỗi quyền cho phép người nắm giữ quyền đó nhận được một phần tư (1/4) một cổ phiếu thường lớp A khi Công ty hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu. Các đơn vị bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán Nasdaq (“Nasdaq”) dưới mã “JVSAU” vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Khi các chứng khoán tạo nên các đơn vị bắt đầu giao dịch riêng biệt, cổ phiếu thường và quyền sẽ được giao dịch trên Nasdaq dưới các mã “JVSA” và “JVSAR”.

Maxim Group LLC đã hoạt động như nhà quản lý sách lệnh duy nhất cho đợt chào bán.

Một bản đăng ký theo Mẫu S-1 (Tập hồ sơ số 333-275176) (“Bản đăng ký”) liên quan đến các chứng khoán được bán trong đợt chào bán cổ phiếu ban đầu đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) công bố có hiệu lực vào ngày 18 tháng 1 năm 2024. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch. Bản sao bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán này có thể được lấy từ Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, tầng 16, Thành phố New York, NY 10022, Hoa Kỳ, Chú ý: Phòng Bộ phận Huy động Vốn, qua điện thoại (212) 895-3745 hoặc qua email , hoặc truy cập trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Thông cáo báo chí này không phải là lời mời chào bán hoặc đề nghị mua bán các chứng khoán này tại bất kỳ tiểu bang hoặc thẩm quyền pháp lý nào trong đó việc đề nghị, mời chào hoặc bán đó sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc thẩm quyền pháp lý như vậy.

Thông tin về Công ty Cổ phần Mua lại JVSPAC

Công ty Cổ phần Mua lại JVSPAC là một công ty trắng, còn được gọi là công ty mục đích đặc biệt mua lại, hoặc SPAC, được thành lập nhằm mục đích thực hiện sáp nhập, mua lại cổ phần, mua tài sản, mua cổ phiếu, tổ chức lại hoặc kết hợp kinh doanh tương tự với một hoặc nhiều doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Mua lại JVSPAC có ý định tập trung vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực phong cách sống, với trọng tâm là các công ty có công nghệ hỗ trợ.

Dự báo tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các “tuyên bố dự báo tương lai”, bao gồm về việc hoàn tất việc đóng cửa đợt chào bán cổ phiếu trên. Không có bảo đảm rằng đợt chào bán được thảo luận ở trên sẽ được hoàn tất theo đúng nội dung, hoặc tất cả. Các tuyên bố dự báo tương lai chịu nhiều điều kiện, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, bao gồm những nội dung trong mục Yếu tố Rủi ro của Bản đăng ký và bản cáo bạch sơ bộ liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ban đầu đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Bản sao có thể được tải từ trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố này cho bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào sau ngày phát hành thông cáo báo chí này, trừ khi luật định.

Thông tin liên hệ:

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.