(SeaPRwire) –   GUANGZHOU, Trung Quốc, ngày 21 tháng 11 năm 2023 — MINISO Group Holding Limited (NYSE: MNSO; HKEX: 9896) (“MINISO”, “MINISO Group” hoặc “Công ty”) là một nhà bán lẻ giá trị toàn cầu cung cấp nhiều sản phẩm phong cách sống đa dạng với thiết kế IP, hôm nay công bố báo cáo tài chính quý 1 năm tài chính 2024 chưa kiểm toán.

Những điểm nổi bật tài chính trong Quý 1 của năm tài chính 2024 kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023

 • Doanh thu đạt RMB3,791.2 triệu (US$519.6 triệu), tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,6% so với quý trước.
 • Lợi nhuận gộp đạt RMB1,583.7 triệu (US$217.1 triệu), tăng 60,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 22,2% so với quý trước.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp là 41,8%, so với 35,7% trong cùng kỳ năm 2022 và 39,8% trong quý trước.
 • Lợi nhuận hoạt động đạt RMB788.3 triệu (US$108.0 triệu), tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 14,2% so với quý trước.
 • Lợi nhuận trong kỳ đạt RMB618.3 triệu (US$84.7 triệu), tăng 53,0% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13,0% so với quý trước.
 • Lợi nhuận ròng điều chỉnh(1) đạt RMB642.0 triệu (US$88.0 triệu), tăng 53,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 12,4% so với quý trước.
 • Tỷ suất lợi nhuận ròng điều chỉnh(1) là 16,9%, so với 15,1% trong cùng kỳ năm 2022 và 17,6% trong quý trước.
 • EBITDA điều chỉnh(1) đạt RMB1,014.3 triệu (US$139.0 triệu), tăng 52,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18,6% so với quý trước.
 • Tỷ suất EBITDA điều chỉnh(1) là 26,8%, so với 23,9% trong cùng kỳ năm 2022 và 26,3% trong quý trước.

Những điểm nổi bật về hoạt động trong Quý 1 của năm tài chính 2024 kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023

 • Số cửa hàng MINISO vượt mốc 6.000 lần đầu tiên và đạt 6.115 cửa hàng vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, tăng 819 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước và tăng 324 cửa hàng so với quý trước.
 • Số cửa hàng MINISO tại Trung Quốc là 3.802 cửa hàng vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, tăng 533 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước và tăng 198 cửa hàng so với quý trước.
 • Số cửa hàng MINISO tại thị trường nước ngoài là 2.313 cửa hàng vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, tăng 286 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước và tăng 126 cửa hàng so với quý trước.
 • Số cửa hàng TOP TOY là 122 cửa hàng vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, tăng 13 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước và tăng 4 cửa hàng so với quý trước.

Ghi chú:

(1)     Xem phần “Các chỉ số tài chính không theo IFRS” và “Phục hồi các chỉ số tài chính không theo IFRS” trong thông cáo báo chí này để biết thêm thông tin.

Bảng dưới đây cung cấp chi tiết số lượng cửa hàng MINISO và TOP TOY cũng như sự thay đổi theo năm và theo quý tương ứng vào các ngày liên quan:

Tính đến ngày

 30 tháng 9 năm 2022

 30 tháng 6 năm 2023

 30 tháng 9 năm 2023

So với cùng kỳ

So với quý trước

Số lượng cửa hàng MINISO(1)

5.296

5.791

6.115

819

324

Trung Quốc

3.269

3.604

3.802

533

198

— Cửa hàng do MINISO Group trực tiếp điều hành

19

15

20

1

5

— Cửa hàng do bên thứ ba điều hành

3.250

3.589

3.782

532

193

Nước ngoài

2.027

2.187

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp dịch vụ phân phối thông cáo báo chí cho khách hàng toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow)