Nhà đầu tư đang tìm cách mua cổ phiếu của JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) với giá chiết khấu hoặc tạo ra mức sinh lời hàng năm hấp dẫn có thể khám phá chiến lược bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt. Phương pháp tiếp cận này liên quan đến việc viết quyền chọn bán trong khi đặt ra đủ tiền mặt để mua cổ phiếu nếu cần thiết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào lý do đằng sau giao dịch quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt, cơ chế của chiến lược và cung cấp một ví dụ sử dụng cổ phiếu JPM.

Tại sao cân nhắc Quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt?

Quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt là chiến lược giao dịch lạc quan, mặc dù ít lạc quan hơn một chút so với việc sở hữu cổ phiếu trực tiếp. Nhà đầu tư có quan điểm lạc quan vừa phải hoặc tin rằng cổ phiếu sẽ ổn định, tăng nhẹ hoặc ít nhất không giảm đáng kể có thể thấy chiến lược này hấp dẫn. Bằng cách bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt, nhà đầu tư thể hiện sự sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu cơ bản nếu được giao dịch, tách biệt họ với những người bán quyền chọn bán trần chỉ tìm cách để kiếm lợi nhuận từ phí quyền chọn.

Mức độ lạc quan ảnh hưởng đến việc giá thực hiện quyền chọn nên được đặt ở đâu so với giá cổ phiếu hiện tại. Các lệnh gần tạo ra nhiều phí hơn và xác suất giao dịch cao hơn, trong khi các lệnh xa khỏi giá trị tiền mặt tạo ra phí nhỏ hơn và ít có khả năng dẫn đến giao dịch hơn.

Ví dụ về Quyền chọn bán JPM được bảo đảm bằng tiền mặt

Lấy ví dụ, giả sử JPM giao dịch ở mức 144,46 USD. Một quyền chọn bán tháng 12 với giá thực hiện 140 USD có thể được định giá khoảng 3,90 USD. Nhà đầu tư bán quyền chọn này sẽ nhận được 390 USD phí quyền chọn nhưng cam kết mua 100 cổ phiếu JPM với giá 140 USD mỗi cổ phiếu nếu được giao dịch.

Nếu JPM vẫn trên 140 USD vào ngày đáo hạn của quyền chọn, quyền chọn hết hạn vô giá trị, và nhà giao dịch giữ lại 390 USD phí. Vốn ròng có nguy cơ là giá thực hiện 140 USD trừ đi phí 3,90 USD, dẫn đến cơ sở chi phí ròng là 136,10 USD. Điều này đại diện cho mức chiết khấu 5,79% so với giá đóng cửa ngày hôm trước.

Tỷ suất sinh lời hàng năm trên vốn, nếu JPM vẫn trên 140 USD, có thể được tính như sau: 390 USD / 13.610 USD = 2,87% trong 94 ngày, tương đương với tỷ suất sinh lời hàng năm 11,01%.

Trong trường hợp này, người bán quyền chọn hoặc đạt được tỷ suất sinh lời hàng năm 11,01% hoặc mua cổ phiếu JPM với mức chiết khấu 5,79%.

Thông tin chính về công ty

  • Ý kiến kỹ thuật: Xếp hạng ý kiến kỹ thuật của Barchart đối với JPM hiện tại là 24% Mua, với triển vọng ngắn hạn yếu nhất về việc duy trì xu hướng hiện tại.
  • Đánh giá của các nhà phân tích: Trong số 20 nhà phân tích theo dõi JPM, 11 xếp nó là Mua mạnh, 2 xếp nó là Mua vừa phải và 7 xếp nó là Nắm giữ.
  • Biến động ngụ ý: Biến động ngụ ý hiện tại là 21,13%, với mức cao 12 tháng là 44,62% và mức thấp là 16,27%. Phần trăm Biến động là 29% và Xếp hạng Biến động là 17,11%.

Tổng quan về JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. là một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu với năm phân khúc báo cáo: Ngân hàng bán lẻ và cộng đồng, Ngân hàng đầu tư và tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, Quản lý tài sản và giàu có, và Tập đoàn. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính đa dạng cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có khả năng tài chính cao.

Tóm lại

Mặc dù quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt đòi hỏi cam kết vốn đáng kể, chúng cung cấp cơ hội tạo thu nhập để mua cổ phiếu bạn mong muốn. Trong trường hợp được giao dịch, bạn cũng có thể hưởng lợi từ lợi suất cổ tức 2,78% của JPM. Hãy nhớ rằng quyền chọn liên quan đến rủi ro và nhà đầu tư có thể mất hết khoản đầu tư. Bài viết này phục vụ như nội dung giáo dục và không phải là khuyến nghị giao dịch. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.