Real Estate01 Depositphotos 4986673 S vacclav NexPoint Hospitality Trust Announces Grant of Deferred Units

DALLASTORONTO, 11 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – NexPoint Hospitality Trust (“NHT” hoặc “REIT1), (TSX-V: NHT.U) hôm nay thông báo phát hành 1.295.668 đơn vị trì hoãn (“Đơn vị Trì hoãn”) cho một số ủy viên hội đồng quản trị độc lập của REIT, theo kế hoạch đơn vị trì hoãn hiện hành của REIT (“Kế hoạch Đơn vị Trì hoãn”). Các Đơn vị Trì hoãn được cấp liên quan đến các khoản phí ủy viên hội đồng quản trị đã phát sinh đến cuối quý 2 năm 2023, với tổng số tiền là 323.917 USD và theo chương trình khớp của REIT.

Việc cấp phép phụ thuộc vào việc thông qua một kế hoạch đơn vị trì hoãn được sửa đổi và tái ban hành, sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX (“TSXV”) và phiếu bầu tán thành của đa số phiếu bầu được bỏ phiếu bởi các nhà đầu tư đơn vị không liên quan của REIT, loại trừ các phiếu bầu của các nhà đầu tư đơn vị đó phải loại trừ theo Chính sách 4.4 của TSXV – Bồi thường Dựa trên Chứng khoán tại cuộc họp thường niên và đặc biệt sắp tới của các nhà đầu tư đơn vị của REIT.

Về NHT

NexPoint Hospitality Trust là một quỹ đầu tư bất động sản niêm yết công khai, với các Đơn vị của mình được niêm yết trên TSXV dưới mã NHT.U. NHT tập trung vào việc mua lại, sở hữu và vận hành các bất động sản khách sạn có vị trí tốt ở Hoa Kỳ có lợi nhuận hiện tại cao và trong nhiều trường hợp là các tài sản hoạt động kém hiệu quả có tiềm năng tăng giá trị thông qua các khoản đầu tư vốn, phục hồi thị trường, định vị thương hiệu lại, tăng doanh thu, cải thiện hoạt động, chi phí không hiệu quả và khai thác đất dôi ra hoặc không gian chưa được sử dụng hết. NHT sở hữu 9 bất động sản mang thương hiệu do Marriott, Hilton, Hyatt và Intercontinental Hotels Group tài trợ, nằm khắp Hoa Kỳ. NHT được tư vấn bên ngoài bởi NexPoint Real Estate Advisors VI, L.P.

Cả Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture và Nhà Cung cấp Dịch vụ Quy định của nó (như định nghĩa trong các chính sách của Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture) không chịu trách nhiệm về tính thích hợp hoặc chính xác của bản phát hành này.

Liên hệ:

Quan hệ Nhà đầu tư
IR@nexpoint.com

Truyền thông
MediaRelations@nexpoint.com

7408432

1 Trong thông cáo này, “chúng tôi”, “chúng ta”, “của chúng tôi” và “NHT” mỗi tham chiếu đến NexPoint Hospitality Trust.

NGUỒN NexPoint Hospitality Trust