MORRISVILLE, N.C., 12 tháng 9 năm 2023 – Pyxus International, Inc. (OTC Pink: PYYX), một công ty nông nghiệp giá trị gia tăng toàn cầu, hôm nay đã công bố một cấu trúc tổ chức mới, gọn gàng hơn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường hiệu quả tổ chức và tạo ra giá trị cho các bên liên quan.


Pyxus International, Inc. logo (PRNewsfoto/Pyxus International, Inc.)

Những thay đổi trong cấu trúc tổ chức bao gồm:

  • Chia cắt vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch Alliance One, tạo ra hai vị trí lãnh đạo mới, Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành (COO) và Phó Chủ tịch điều hành, Chiến lược kinh doanh & Bán hàng
  • Thiết kế lại chức năng dịch vụ kinh doanh hiện tại của công ty
  • Đổi tên chức năng truyền thông, bền vững và các vấn đề bên ngoài hiện tại của công ty, định vị nó như một bộ phận Công vụ doanh nghiệp độc lập

Với các cập nhật cấu trúc tổ chức, Chủ tịch Alliance One Alex Strohschoen đã rời công ty để theo đuổi các cơ hội mới. Công ty cảm ơn Alex vì sự tận tâm và đóng góp của ông trong suốt thời gian làm việc và chúc ông thành công trong các nỗ lực sắp tới. Ngoài ra, các thay đổi cấu trúc tổ chức phù hợp với ý định nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2024 của Herbert Weatherford, Phó Chủ tịch cao cấp, Quản lý quan hệ kinh doanh Alliance One sau 34 năm phục vụ.

“Phù hợp với một trong những chủ đề chính của Pyxus cho năm tài chính 2024 – đơn giản hóa – cấu trúc tổ chức cập nhật của chúng tôi kết nối các chức năng kinh doanh cốt lõi với các ưu tiên chiến lược của chúng tôi để thúc đẩy trách nhiệm giải trình và kết quả hoạt động trong khi giảm bớt những phức tạp không cần thiết hoặc gây phiền toái, ” Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Pyxus Pieter Sikkel cho biết. “Chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ, đa dạng và tôi tin tưởng rằng cấu trúc mới này tiếp tục định vị Pyxus như một doanh nghiệp hướng tới tương lai, linh hoạt khi chúng tôi tiếp tục ưu tiên tăng trưởng và thành công lâu dài. ”

Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành

Pyxus đã bổ nhiệm Scott Burmeister vào vị trí mới được tạo ra của Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành. Burmeister đã phục vụ công ty với nhiều vai trò khác nhau kể từ khi gia nhập vào năm 1996, gần đây nhất là lãnh đạo khu vực Châu Âu, Trung ĐôngChâu Phi của doanh nghiệp. Với tư cách là Giám đốc điều hành, ông sẽ tập trung vào các hoạt động toàn cầu, chất lượng và đầu ra của doanh nghiệp, giám sát các vị trí giám đốc khu vực của doanh nghiệp, bộ phận nông nghiệp toàn cầu và bộ phận sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng.

Phó Chủ tịch điều hành, Chiến lược kinh doanh & Bán hàng

Dustin Styons đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch điều hành Chiến lược Kinh doanh và Bán hàng của Pyxus, chịu trách nhiệm về chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp, quản lý mối quan hệ kinh doanh, phát triển kinh doanh và bộ phận chất lỏng điện tử của công ty. Styons gia nhập công ty vào năm 2005, gần đây nhất giữ chức Phó Chủ tịch Tài chính Doanh nghiệp và Phát triển Kinh doanh.

Dịch vụ Kinh doanh & Thông tin Toàn cầu

Tracy Purvis, người đã dẫn dắt chức năng Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu của Pyxus kể từ năm 2018, được giao nhiệm vụ thiết kế lại dưới tên mới Phó Chủ tịch điều hành, Dịch vụ Kinh doanh & Thông tin Toàn cầu. Purvis, người gia nhập công ty vào năm 1990, sẽ tận dụng tài sản CNTT của Pyxus để thúc đẩy khả năng cạnh tranh về chi phí, hiệu quả và hiệu suất với trọng tâm là tự động hóa quy trình và đơn giản hóa, phân tích dữ liệu, xác thực và trực quan hóa, cũng như hợp tác năng suất.

Công vụ Doanh nghiệp Toàn cầu

Để phù hợp với lĩnh vực trọng tâm chiến lược của doanh nghiệp là môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cũng như tầm quan trọng ngày càng tăng của việc giải quyết tất cả các bên liên quan một cách bình đẳng để giảm thiểu rủi ro, nâng cao giá trị thương hiệu và đảm bảo thông điệp nhất quán, minh bạch, Miranda Kinney đã được thăng chức Phó Chủ tịch cao cấp Truyền thông & Bền vững Toàn cầu. Bà sẽ lãnh đạo bộ phận Công vụ Doanh nghiệp Toàn cầu mới thành lập của công ty và tiếp tục chịu trách nhiệm về truyền thông nội bộ và bên ngoài, quản lý khủng hoảng, bền vững và ESG, cũng như các vấn đề bên ngoài và chính phủ.

Tất cả bốn vị trí sẽ báo cáo lên chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Pyxus.

Về Pyxus International, Inc.
Pyxus International, Inc. là một công ty nông nghiệp toàn cầu có 150 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp và khách hàng. Được thúc đẩy bởi một mục đích thống nhất – biến đổi cuộc sống của mọi người, để cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn – Pyxus International, các công ty con và công ty liên kết của nó là những nhà cung cấp đáng tin cậy của các sản phẩm và thành phần có nguồn gốc có trách nhiệm, được xác minh độc lập, bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc. Để biết thêm thông tin, truy cập www.pyxus.com.

NGUỒN Pyxus International, Inc.