Qingdao's Licang District Builds a Bridge for International Culturral Exchange

QINGDAO, Trung Quốc, Ngày 9 tháng 11 năm 2023 — Đây là báo cáo từ Trung tâm Truyền thông Hội tụ Quận Licang:


LicangCulturalFestival Qingdao's Licang District Builds a Bridge for International Culturral Exchange

Vào ngày 23 tháng 10, một sự kiện văn hóa đã diễn ra khi Lễ Trung Thu trùng với Lễ hội Văn hóa Tuổi thọ lần thứ tư tại Khu phố Jiushui, Quận Licang, Qingdao, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Bạn bè nước ngoài từ Iran, Bangladesh, Pakistan và các quốc gia khác đã cùng nhau tham gia sự kiện này dưới chủ đề “Tôn trọng người cao tuổi, yêu thương người cao tuổi và kế thừa những phong tục gia đình tốt đẹp”.

Liên hoan văn hóa này đã mang lại cơ hội cho khách quốc tế trải nghiệm văn hóa phi vật thể địa phương phong phú và những phong tục truyền thống. Họ đã được chiêm ngưỡng các màn biểu diễn Lưu ca hấp dẫn, học hỏi nghệ thuật tinh xảo của Pankou và khám phá vẻ đẹp của thư pháp Trung Quốc. Những trải nghiệm này không chỉ tạo nên sự hiểu biết sâu sắc hơn về phong tục độc đáo của Qingdao mà còn thúc đẩy trao đổi văn hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng toàn cầu của truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là tinh thần quyến rũ của văn hóa Qingdao.

Sự tham gia của bạn bè nước ngoài đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc họ tôn trọng văn hóa truyền thống Trung Quốc. Qua nhiều năm, Quận Licang đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng trao đổi văn hóa quốc tế. Nó liên tục mời khách quốc tế chứng kiến tiến trình của quận và hưởng lạc với văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc. Nỗ lực bền bỉ này đã nâng cao đáng kể tầm ảnh hưởng và tầm quan trọng của văn hóa Trung Quốc, khiến nhiều bạn bè nước ngoài yêu mến Qingdao hơn.

Là một khu vực đô thị quan trọng trong Qingdao, Quận Licang thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa quốc tế tập trung vào chủ đề di sản văn hóa phi vật thể. Sáng kiến này đã hình thành một nền tảng cho Qingdao tăng cường giao tiếp và trao đổi giá trị quốc tế, khẳng định vị thế của mình như một góc độ trong các sáng kiến trao đổi văn hóa quốc tế của Qingdao.

Vẻ đẹp của văn hóa mở ra qua trao đổi và phát triển qua những trải nghiệm học hỏi chung. Sự kiện đã mở rộng và củng cố hiệu quả các hoạt động trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và các quốc gia nước ngoài, phục vụ như một cây cầu cho sự khám phá lẫn nhau về phong tục truyền thống. Nhìn về tương lai, Quận Licang tiếp tục cam kết phát huy ưu thế văn hóa của mình, khởi xướng một loạt các hoạt động trao đổi văn hóa Trung Quốc và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về văn hóa Qingdao.

Nguồn: Trung tâm Truyền thông Hội tụ Quận Licang