Số lượng nhà bỏ hoang trong quá trình bị phong tỏa tăng lên trong quý 4 trên toàn nước Mỹ;
Khi tài sản ma tăng 1,4% theo quý và 15,3% theo năm;
Nhưng phần trăm nhà bỏ hoang trong quá trình bị phong tỏa vẫn ít hơn 1 trong 11.000

Irvine, California, ngày 31 tháng 10 năm 2023 — ATTOM, một nhà cung cấp dữ liệu bất động sản và đất đai hàng đầu, ngày hôm nay công bố Báo cáo Tài sản Trống và Tài sản Ma trong quý 4 năm 2023 cho thấy có 1,3 triệu (1.294.505) bất động sản dân cư ở Hoa Kỳ đang bỏ trống. Con số này chiếm 1,27%, tức một trong 78 ngôi nhà, trên toàn quốc – gần như không đổi so với quý 3 năm nay.


ATTOM Q4 2023 Vacant Property and Zombie Foreclosure Report Infographic

Bảng thống kê tài sản ma năm 2023

Báo cáo phân tích dữ liệu bất động sản công khai được thu thập bởi ATTOM – bao gồm tình trạng phong tỏa, tài sản và tình trạng sở hữu của chủ nhân – được so sánh với dữ liệu về tỷ lệ bỏ trống được cập nhật hàng tháng. (Xem phương pháp luận bên dưới).

Báo cáo cũng cho thấy có 320.765 bất động sản dân cư ở Hoa Kỳ đang trong quá trình phong tỏa trong quý 4 năm nay, tăng 1,7% so với quý 3 năm 2023 và tăng 12,8% so với quý 4 năm 2022. Một số lượng ngày càng tăng chủ nhà phải đối mặt với khả năng bị phong tỏa sau khi lệnh cấm toàn quốc về việc cho vay thu hồi các khoản vay quá hạn được áp dụng sau khi đại dịch Coronavirus bùng phát vào đầu năm 2020 và được dỡ bỏ vào giữa năm 2021.

Trong số những bất động sản đang trong quá trình phong tỏa, khoảng 8.900 tài sản đang bỏ hoang là tài sản ma (bất động sản trong quá trình phong tỏa bị chủ nhân bỏ hoang) trong quý 4 năm 2023. Con số này cũng tăng nhẹ từ quý trước, 1,4%, và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng gần đây đánh dấu quý thứ bảy liên tiếp có sự gia tăng.

Tuy nhiên, số lượng tài sản ma trong quý 4 chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tổng số nhà ở trên toàn nước Mỹ – chỉ một trong 11.412 ngôi nhà.

Tỷ lệ bỏ trống nói chung cũng được duy trì ổn định

Tỷ lệ bỏ trống đối với tất cả các bất động sản dân cư ở Hoa Kỳ đã ổn định trong sáu quý liên tiếp. Hiện tại là 1,27% (một trong 78 bất động sản), gần như không đổi so với mức 1,26% trong quý 3 năm 2023 và quý 4 năm ngoái.

Những bang có tỷ lệ bỏ trống cao nhất đối với tất cả các bất động sản dân cư là Oklahoma (2,26%, tức một trong 44 ngôi nhà, trong quý 4 năm nay), Kansas (2,18%, tức một trong 46), Michigan (2,07%, tức một trong 48), Alabama (2,04%, tức một trong 49) và Indiana (2,03%, tức một trong 49).