7 3 Springwater Packers brand Mild Pepperonistix recalled due to Listeria monocytogenes

OTTAWA, ON, 15 tháng 9 năm 2023 /CNW/ –

Sản phẩm: Mild Pepperonistix

Vấn đề: Thực phẩm – Ô nhiễm vi sinh vật – Listeria

Phân phối: Ontario

Xem các sản phẩm bị ảnh hưởng và hình ảnh sản phẩm cho việc thu hồi này

NGUỒN Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (CFIA)