Amazon Stock

Những nhà đầu tư ưu tiên cổ phiếu tăng trưởng (“growth stocks”) luôn tìm kiếm cơ hội để tận dụng tốc độ tăng trưởng tài chính trên mức trung bình và đảm bảo lợi nhuận ấn tượng. Tuy nhiên, việc xác định một cổ phiếu tăng trưởng mạnh không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những cổ phiếu này thường liên quan đến mức biến động cao hơn và rủi ro cao hơn. Hơn nữa, luôn có rủi ro đầu tư vào một cổ phiếu khi câu chuyện tăng trưởng của nó đang suy giảm.

Nghiên cứu cho thấy những cổ phiếu thể hiện tốt nhất các yếu tố tăng trưởng thường vượt trội hơn thị trường. Lợi nhuận càng ấn tượng hơn đối với cổ phiếu kết hợp điểm tăng trưởng loại A hoặc B cùng đánh giá Mua mạnh hoặc Mua.

Amazon (NASDAQ: AMZN) là một cổ phiếu hiện được khuyến nghị như vậy, vì nó sở hữu điểm tăng trưởng thuận lợi và đánh giá cao.

Đây là ba lý do thuyết phục tại sao Amazon, gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến, là cơ hội đầu tư tăng trưởng mạnh:

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là yếu tố quan trọng nhất đối với nhà đầu tư, bởi cổ phiếu với mức lợi nhuận tăng nhanh thường thu hút sự chú ý đáng kể. Đối với nhà đầu tư tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số là rất đáng mong muốn và thường là dấu hiệu của triển vọng tốt và tiềm năng tăng giá cổ phiếu.
Trong khi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) lịch sử của Amazon là 9,9%, trọng tâm nên đặt vào tăng trưởng dự báo. EPS của công ty dự kiến sẽ tăng mạnh đến 214,5% năm nay, vượt xa mức dự báo trung bình của ngành là 40,7%.

Tỷ lệ sử dụng tài sản ấn tượng

Nhà đầu tư tăng trưởng thường bỏ qua tỷ lệ sử dụng tài sản, còn gọi là tỷ lệ doanh thu so với tổng tài sản (S/TA), nhưng đây là một khía cạnh quan trọng của cổ phiếu tăng trưởng thực sự. Chỉ số này tiết lộ cách một công ty sử dụng hiệu quả tài sản để tạo ra doanh thu.
Hiện tại, Amazon có tỷ lệ S/TA là 1,17, cho thấy công ty tạo ra 1,17 USD doanh thu cho mỗi USD tài sản. So với mức trung bình của ngành là 0,77, rõ ràng Amazon hoạt động hiệu quả hơn. Hơn nữa, Amazon được vị thế tốt để tăng trưởng doanh thu, với dự báo tăng 11% trong năm nay, trong khi mức trung bình của ngành vẫn đi ngang ở mức 0%.

Dự báo lợi nhuận được cải thiện triển vọng

Sự xác nhận thêm về sự vượt trội của cổ phiếu về các chỉ số nêu trên có thể được đánh giá thông qua xu hướng cải thiện dự báo lợi nhuận. Xu hướng tích cực là rất thuận lợi, bởi mối tương quan chặt chẽ giữa xu hướng này và biến động giá cổ phiếu ngắn hạn.
Dự báo lợi nhuận năm hiện tại của Amazon đã chứng kiến sự điều chỉnh tăng, với Dự báo hợp nhất Zacks về năm nay tăng 0,1% trong tháng qua.

Kết luận

Điểm tăng trưởng xuất sắc của Amazon kết hợp với dự báo lợi nhuận tích cực, đặt công ty trong vị thế thuận lợi để vượt trội. Điều này khiến Amazon trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng, những người tìm kiếm cơ hội triển vọng.