Teladoc Stock

Teladoc Health, Inc. (NYSE:TDOC) vừa công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2023, cho thấy lỗ điều chỉnh là 35 xu mỗi cổ phiếu, vượt qua Dự báo hợp nhất Zacks là lỗ 37 xu. Đây là một cải thiện đáng kể so với quý 3 năm trước khi lỗ 45 xu mỗi cổ phiếu. Kết quả cũng vượt qua phạm vi dự báo của công ty, dự kiến lỗ từ 40 đến 50 xu mỗi cổ phiếu.

Công ty báo cáo doanh thu hoạt động là 660,2 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và nằm trong phạm vi quản lý dự kiến là 650-675 triệu USD. Mặc dù tăng trưởng, doanh thu vẫn hơi thấp so với dự báo.

Thành công của Teladoc Health trong quý 3 có thể được quy cho việc tăng phí truy cập và đóng góp tốt từ các phân khúc Chăm sóc tích hợp và BetterHelp. Sự mở rộng cơ sở thành viên trong đơn vị Chăm sóc tích hợp đã tăng đáng kể kết quả quý. Tuy nhiên, những yếu tố tích cực này bị hạn chế một phần bởi sự sụt giảm lượt thăm khám và chi phí tăng cao, đặc biệt liên quan đến chi phí quảng cáo và tiếp thị cao hơn.

Những điểm nổi bật hoạt động quý 3

Phí truy cập chiếm 88,2% tổng doanh thu quý và tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 582,1 triệu USD, vượt qua cả Dự báo hợp nhất Zacks và ước tính của chúng tôi.

Doanh thu khác của Teladoc Health đạt 78,2 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn dự báo và ước tính.

Về địa lý, doanh thu tại Hoa Kỳ đạt 569,3 triệu USD, chiếm 86,2% tổng doanh thu và tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu quốc tế đạt 90,9 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ trong quý được xem xét.

EBITDA điều chỉnh tăng đáng kể 73% so với cùng kỳ năm trước, đạt 88,8 triệu USD, vượt qua phạm vi dự báo của quản lý và vượt qua ước tính của chúng tôi. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp điều chỉnh cải thiện lên 71,8%, tăng 220 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi phí tăng 6,1% so với cùng kỳ, đạt 725 triệu USD, do chi phí quảng cáo và tiếp thị, chi phí quản lý chung và chi phí mua lại, hợp nhất và chuyển đổi tăng cao hơn, vượt qua ước tính của chúng tôi.

Những điểm nổi bật theo phân khúc

Phân khúc Chăm sóc tích hợp sinh ra doanh thu 374,4 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua Dự báo hợp nhất Zacks và ước tính của chúng tôi. EBITDA điều chỉnh của phân khúc tăng 62% so với cùng kỳ.

Doanh thu của phân khúc BetterHelp tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 285,8 triệu USD. Tuy nhiên, nó thấp hơn cả dự báo và ước tính. EBITDA điều chỉnh của đơn vị tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Lượt thăm khám & Thành viên

Tổng số lượt thăm khám giảm 4% so với cùng kỳ, đạt 4,4 triệu trong quý 3, thấp hơn ước tính của chúng tôi.

Số thành viên Chăm sóc tích hợp tại Mỹ vượt kỳ vọng, đạt 90,2 triệu tính đến ngày 30/9/2023, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cập nhật tài chính (tính đến ngày 30/9/2023)

Teladoc Health báo cáo tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn đạt 1,030,5 triệu USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản giảm 0,4% xuống 4,328 tỷ USD, trong khi nợ tăng 0,2% lên 1,537,8 tỷ USD. Vốn chủ sở hữu giảm 0,6% so với năm trước.

Dòng tiền hoạt động trong quý 3 đạt 105,6 triệu USD, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm trước. Dòng tiền tự do tăng gấp ba lần so với cùng kỳ, đạt 68 triệu USD, với chi phí vốn giảm 13% so với cùng kỳ xuống 37,6 triệu USD.

Dự báo quý 4 năm 2023 & năm 2023

Đối với quý 4 năm 2023, Teladoc Health dự báo doanh thu tổng cộng sẽ nằm trong khoảng 658-683 triệu USD. EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng 107-117 triệu USD, và lỗ ròng trên cổ phiếu dự kiến sẽ nằm trong khoảng 23-33 xu. Số thành viên Chăm sóc tích hợp tại Mỹ dự kiến vẫn nằm trong khoảng 89-90 triệu.

Dự báo năm 2023 đã được điều chỉnh, với quản lý dự báo doanh thu năm 2023 sẽ nằm trong khoảng 2,600-2,625 triệu USD, thấp hơn hướng dẫn trước đó là 2,600-2,675 triệu USD. EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng 320-330 triệu USD, cao hơn hướng dẫn trước đó là 300-325 triệu USD. Lỗ ròng trên cổ phiếu dự kiến sẽ nằm trong khoảng 1,40-1,50 USD, so với quan điểm trước đó là lỗ 1,25-1,60 USD trên cổ phiếu. Số thành viên Chăm sóc tích hợp tại Mỹ dự kiến sẽ nằm trong khoảng 89-90 triệu trong năm nay, tăng so với hướng dẫn trước đó khoảng 86 triệu.