(SeaPRwire) –   BẮC KINH, Ngày 30 tháng 11 năm 2023 — Công ty Weibo Corporation (“Weibo” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: WB; HKEX: 9898), một nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay thông báo giá định giá cho đợt chào bán trước đó 6.233.785 American Depositary Shares (“ADSs”), mỗi ADS hiện đại diện cho một cổ phiếu thường lớp A của Weibo, giá trị danh nghĩa 0,00025 USD mỗi cổ phiếu (“Đợt chào bán ADS”) mà Công ty sẽ cho vay (các “ADS được vay”) cho một chi nhánh của nhà bảo lãnh trong Đợt chào bán ADS (chi nhánh đó, “Người vay ADS”) theo thỏa thuận cho vay ADS với Người vay ADS (“Thỏa thuận cho vay ADS”).

Đồng thời với Đợt chào bán ADS, Công ty đã định giá đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi cấp bậc cao có giá trị danh nghĩa tổng cộng 300 triệu USD đến năm 2030 (“Trái phiếu”) theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi. Công ty đã cấp quyền cho nhà bảo lãnh ban đầu trong Đợt chào bán Trái phiếu có thể mua thêm tối đa 30 triệu USD vốn mặt trái phiếu trong vòng 30 ngày, bắt đầu và kết thúc vào ngày Đợt chào bán Trái phiếu.

Theo Thỏa thuận cho vay ADS, Công ty sẽ cho vay 6.233.785 ADS cho Người vay ADS. Các ADS được vay ban đầu được chào bán với giá 10,19 USD mỗi ADS, trong một đợt chào bán riêng biệt đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”), bởi nhà bảo lãnh trong đợt chào bán đó theo bản công bố bổ sung và bản công bố cơ sở kèm theo (“Đặt hàng ADS được vay”). Đặt hàng ADS được vay nhằm tạo điều kiện cho bán khống và/hoặc giao dịch phái sinh được thương lượng riêng tư mà một số nhà đầu tư trong Trái phiếu có thể phòng ngừa rủi ro liên quan đến Trái phiếu.

Người vay ADS hoặc chi nhánh của họ sẽ nhận toàn bộ doanh thu từ việc bán các ADS được vay. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản thu nào từ Đợt chào bán ADS nhưng sẽ nhận được từ Người vay ADS một khoản phí cho vay danh nghĩa, sẽ được sử dụng để thanh toán đầy đủ cổ phiếu thường lớp A nằm sau các ADS được vay. Công ty tin rằng các ADS được vay sẽ không được coi là đang lưu hành để tính toán và báo cáo lợi nhuận trên mỗi ADS theo các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận tại Hoa Kỳ hiện hành và do đó Công ty tin rằng sẽ không xảy ra pha loãng kết quả của các ADS được vay.

Đặt hàng ADS được vay phụ thuộc vào việc hoàn tất Đợt chào bán Trái phiếu. Nếu Đợt chào bán Trái phiếu không thành công, Thỏa thuận cho vay ADS sẽ hết hiệu lực, Đặt hàng ADS được vay sẽ chấm dứt và tất cả các ADS được vay (hoặc ADS tương đương với ADS được vay) phải được trả lại cho Công ty.

Bản tin báo chí này không phải là lời mời chào bán hoặc đề nghị mua bán bất kỳ chứng khoán nào, cũng không có bán bất kỳ chứng khoán nào tại bất kỳ tiểu bang hoặc thẩm quyền pháp lý nào mà đề nghị, lời mời hoặc bán đó là bất hợp pháp.

Bản tin báo chí này chứa thông tin về Đợt chào bán ADS sắp tới và không có đảm bảo rằng đợt chào bán đó sẽ được hoàn tất.

Công ty đã đăng ký tự động một bản công bố trên Mẫu F-3 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Một bản bổ sung công bố và bản công bố cơ sở liên quan mô tả các điều khoản của Đợt chào bán ADS đã được nộp cho SEC. Khi có sẵn, bản công bố cuối cùng cho Đợt chào bán ADS sẽ được nộp cho SEC. Đợt chào bán ADS chỉ được thực hiện thông qua bản bổ sung công bố và bản công bố cơ sở kèm theo. Trước khi đầu tư, quý vị nên đọc bản bổ sung công bố và bản công bố cơ sở kèm theo cũng như các tài liệu khác mà Công ty đã nộp cho SEC để có thông tin đầy đủ hơn về Công ty và đợt chào bán. Quý vị có thể lấy miễn phí các tài liệu này trên trang EDGAR trên trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Các bản sao của bản bổ sung công bố và bản công bố cơ sở có thể được lấy bằng cách liên hệ với Goldman Sachs & Co. LLC, Bộ phận Công bố, số 200 phố Tây, Thành phố New York, NY 10282, điện thoại: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 hoặc qua email .

Về Weibo

Weibo là một nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu cho người dùng tạo, chia sẻ và khám phá nội dung trực tuyến. Weibo kết hợp phương tiện tự biểu đạt cá nhân thời gian thực với một nền tảng mạnh mẽ cho tương tác xã hội, tổng hợp và phân phối nội dung. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo và đăng một bài viết và đính kèm phương tiện đa phương tiện và nội dung dạng dài. Mối quan hệ giữa người dùng trên Weibo có thể là bất đối xứng; bất kỳ người dùng nào cũng có thể theo dõi bất kỳ người dùng nào khác và thêm bình luận vào một bài viết trong khi chia sẻ lại. Bản chất đơn giản, bất đối xứng và phân tán của Weibo cho phép một dòng tin ban đầu trở thành một dòng trò chuyện viral trực tiếp.

Weibo cho phép khách hàng quảng cáo và tiếp thị của mình quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ cho người dùng. Weibo cung cấp một loạt các giải pháp quảng cáo và tiếp thị cho các công ty của mọi quy mô. Công ty tạo ra phần lớn doanh thu từ bán quảng cáo xã hội hiển thị và các giải pháp tiếp thị được thúc đẩy. Được thiết kế theo triết lý “di động trước”, Weibo hiển thị nội dung theo định dạng dòng thông tin đơn giản và cung cấp quảng cáo bản địa phù hợp với dòng thông tin trên nền tảng của mình. Để hỗ trợ định dạng di động, Weibo đã phát triển và liên tục cải tiến động cơ graph quan tâm xã hội của mình, cho phép khách hàng thực hiện tiếp thị dựa trên người và nhắm mục tiêu đối tượng dựa trên nhân khẩu học, mối quan hệ xã hội, sở thích và hành vi của người dùng để đạt được tính liên quan, tham gia và hiệu quả tiếp thị cao hơn.

Tuyên bố an toàn

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Bản tin báo chí này chứa các tuyên bố có thể được coi là “tuyên bố tương lai” theo “điều khoản miễn trừ an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Weibo cũng có thể đưa ra các tuyên bố tương lai trong báo cáo thường niên và bán niên của Công ty gửi cổ đông, trong thông cáo, bản tin hoặc ấn phẩm khác được đăng trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kô