20 1 Weibo Corporation to Report Third Quarter 2023 Financial Results on November 9, 2023

BẮC KINH, ngày 25 tháng 10 năm 2023 — Công ty Weibo (NASDAQ: WB và HKEX: 9898), một nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu cho phép mọi người tạo, chia sẻ và khám phá nội dung, sẽ công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 chưa được kiểm toán vào thứ Năm, ngày 9 tháng 11 năm 2023 trước giờ mở cửa thị trường Mỹ. Sau khi công bố, ban lãnh đạo Weibo sẽ tổ chức cuộc họp hội nghị qua điện thoại từ 6 giờ sáng7 giờ sáng theo giờ Đông Nam Á vào ngày 9 tháng 11 năm 2023 (hoặc 7 giờ tối8 giờ tối theo giờ Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 11 năm 2023) để trình bày tổng quan về kết quả kinh doanh và hoạt động của Công ty.

Những người tham gia muốn tham gia cuộc hội nghị qua điện thoại phải đăng ký qua đường dẫn dành cho các khách tham dự công cộng bên dưới. Thông tin và hướng dẫn kết nối sẽ được gửi qua email xác nhận sau khi đăng ký.

Đường dẫn đăng ký tham gia: https://register.vevent.com/register/BI29b93112bc7446d5b0a9680e9ba2f1d7

Ngoài ra, buổi webcast trực tiếp và lưu trữ của cuộc hội nghị này sẽ được cung cấp tại http://ir.weibo.com.

Về Công ty Weibo

Weibo là nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu cho phép mọi người tạo, chia sẻ và khám phá nội dung trực tuyến. Weibo kết hợp khả năng tự thể hiện công khai thời gian thực của người dùng với một nền tảng mạnh mẽ cho tương tác xã hội, tổng hợp và phân phối nội dung. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo và đăng một bài viết và đính kèm nội dung đa phương tiện và dài hơi. Mối quan hệ giữa người dùng trên Weibo có thể không đối xứng; bất kỳ người dùng nào cũng có thể theo dõi bất kỳ người dùng nào khác và thêm bình luận vào một bài đăng trong khi chia sẻ lại. Bản chất đơn giản, không đối xứng và phân tán của Weibo cho phép một bài đăng ban đầu trở thành dòng trò chuyện viral trực tiếp.

Weibo cho phép khách hàng quảng cáo và tiếp thị của mình quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ cho người dùng. Weibo cung cấp một loạt các giải pháp quảng cáo và tiếp thị cho các công ty có mọi quy mô. Công ty thu được phần lớn doanh thu từ bán quảng cáo và dịch vụ tiếp thị, bao gồm bán quảng cáo trên màn hình xã hội và các gói tiếp thị được hỗ trợ. Được thiết kế theo triết lý “di động trước”, Weibo hiển thị nội dung theo định dạng luồng thông tin đơn giản và cung cấp quảng cáo bản địa phù hợp với luồng thông tin trên nền tảng của chúng tôi.

Liên hệ:

Phòng Quan hệ Đầu tư
Công ty Weibo
Điện thoại: +86 10 5898-3336
Email: ir@staff.weibo.com

Nguồn: Công ty Weibo