46 1 Yuxiang Aquatic brand seafood balls recalled due to undeclared egg, fish, gluten, milk, and soy

OTTAWA, ON, Oct. 28, 2023 /CNW/ –

Sản phẩm: Bóng hải sản, Bóng tôm, Bóng tôm với pho mát
Vấn đề: Thực phẩm – Chất gây dị ứng – Trứng
Thực phẩm – Chất gây dị ứng – Cá
Thực phẩm – Chất gây dị ứng – Gluten
Thực phẩm – Chất gây dị ứng – Sữa
Thực phẩm – Chất gây dị ứng – Đậu nành
Phân phối: British Columbia
Xem các sản phẩm và ảnh sản phẩm bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này

Thông tin công ty:
Hong Dao Business Development Ltd.
Wilson Zhang
Email: hongdaoster@gmail.com

Nguồn: Cơ quan Kiểm dịch Thực phẩm Canada (CFIA)