Bất ngờ với cả 1 cụm công nghiệp xây “lụi” tại Đồng Nai

Ngày 13-5, UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu UBND huyện Trảng Bom và các sở, ngành liên quan xử lý 53 trường hợp hoạt động kinh doanh sai phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3.

Có 53 cơ sở sản xuất kinh doanh xây vi phạm về đất đai, xây dựng

Từ thông tin phản ánh, Đoàn liên ngành tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện tại khu vực Suối Sao, thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom có 53 cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm. Trong đó, có 18 trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai và 35 trường hợp vi phạm về xây dựng.

Từ kết quả kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Đoàn kiểm tra liên ngành bàn giao hồ sơ liên quan vi phạm về các lĩnh vực của các cơ sở sản xuất kinh doanh cho UBND huyện Trảng Bom và các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý khắc phục tồn tại.

  • Công an Đồng Nai tìm người đã mua nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh

Cụ thể, giao UBND huyện Trảng Bom chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc xử lý đối với 18 trường hợp có hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật; 35 trường hợp (4 trường hợp đã di dời hoặc ngưng hoạt động) có hành vi vi phạm hành chính về xây dựng nhưng khi có báo cáo, chưa lập hồ sơ ban đầu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đặc biệt, tổ chức tiến hành cưỡng chế các trường hợp không tự nguyện khắc phục hậu quả khôi phục hiện trạng ban đầu, nhất là 16 trường hợp vi phạm đã bị xử phạt, không chấp hành quyết định xử phạt mà còn tiếp tục tái phạm.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Trảng Bom xây dựng kế hoạch, vận động, tổ chức di dời tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu vực vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm Luật Hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Trảng Bom xây dựng kế hoạch, vận động, tổ chức di dời tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu vực vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao các sở, ngành, gồm: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Công thương, Cục thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND huyện Trảng Bom khắc phục tồn tại; đồng thời, rà soát các loại giấy phép, giấy chứng nhận đã cấp cho các cơ sở trong khu vực suối Cao, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3.


Nguyễn Tuấn