Berkshire Stock

Công ty đầu tư nổi tiếng, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B), do Warren Buffett lãnh đạo, vẫn là biểu tượng của thành công vững chắc trong lĩnh vực tài chính. Những quyết định tài chính khôn ngoan và lịch sử đầy kinh nghiệm trên thị trường của họ đã củng cố hình ảnh Berkshire Hathaway như một đồng nghĩa với sự ổn định và thịnh vượng. Bài viết này khám phá những tiến triển gần đây nhất và dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng trưởng hứa hẹn đối với tập đoàn nổi tiếng này, dựa trên những gợi ý được cung cấp bởi Lý thuyết Sóng Elliott.

Cả hai loại cổ phiếu của Berkshire Hathaway đều thể hiện quyền sở hữu trong cùng một tổ chức. Cổ phiếu loại A có giá cao hơn, quyền biểu quyết lớn hơn và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu loại B. Trong khi đó, cổ phiếu loại B cung cấp tính thanh khoản và khả dụng tốt hơn cho nhà đầu tư cá nhân.

Trong một diễn biến quan trọng, BRK đã trải qua một tuần then chốt đưa nó lên một mức kỷ lục mới, vượt qua đỉnh trước đó vào năm 2022. Thành tích này tạo điều kiện cho một mẫu hình con bò tót tuần phát sinh từ điểm thấp nhất năm 2020, cho thấy tiềm năng tăng trưởng hướng tới khoảng 460 đến 580 đô la.

Mẫu hình con bò tót tuần này càng củng cố chu kỳ hàng ngày, vững vàng phía trên mức thấp nhất tháng 10 năm 2022 là 259,85 đô la. Điều này cho thấy có thể có cơ hội mua trong những đợt rút lui tiếp theo sau 3, 7 hoặc 11 sóng. Chu kỳ hiện tại hiển thị một mẫu hình ba sóng từ điểm thấp nhất năm trước, cho thấy tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn cho đến khi một cấu trúc năm sóng kết thúc. Đáng chú ý, BRK đã tiến vào khoảng chân đều giữa 354 và 392 đô la, bắt đầu từ điểm thấp nhất năm 2022. Điều này cho thấy giai đoạn cuối cùng sắp đến trong chu kỳ hàng ngày hiện tại. Do đó, trong khi đầu tư vào cổ phiếu ở giai đoạn này của chu kỳ ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận, nhưng nó đi kèm với rủi ro cao hơn.

Tóm lại, xu hướng của Berkshire Hathaway vẫn ở mức tăng, được hỗ trợ bởi một chuỗi con bò tót mới củng cố chu kỳ nhiều năm. Do đó, nhà đầu tư được khuyên nên chú ý đến các cơ hội mua tiềm năng trong những đợt rút lui hàng ngày sắp tới.