Chủ tịch sáng lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam thông báo kế hoạch từ nhiệm

Bà Đàm Bích Thủy. Ảnh: ĐH Fulbright Việt Nam

Website của Trường ĐH Fulbright Việt Nam, đăng thông tin rằng trong thư gửi cộng đồng Đại học Fulbright sáng ngày 12-9, bà cho biết “được là một phần trong sứ mệnh xây dựng Đại học Fulbright Việt Nam từ thủa ban đầu luôn là một vinh dự đặc biệt”. Do vậy, “Đây là một quyết định thực sự khó khăn đối với tôi khi phải từ giã công việc mà tôi yêu thích và gắn bó – một công việc đã thử thách và truyền cảm hứng cho tôi trong suốt tám năm qua”.

Sau 8 năm dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Đàm Bích Thuỷ, “Đại học Fulbright Việt Nam từ một khái niệm táo bạo nhưng chưa được kiểm chứng đã trở thành một thực tế sống động”, ông Thomas Vallely, Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam nhấn mạnh.

Bà Đàm Bích Thuỷ gắn bó với Đại học Fulbright Việt Nam suốt hơn một thập kỷ từ khi Fulbright mới chỉ là một ý tưởng do một nhóm những người Mỹ và Việt Nam tâm huyết với giáo dục đại học Việt Nam khởi thảo. Tháng 9/2015, khi Đại học Fulbright Việt Nam có quyết định thành lập, bà được bổ nhiệm vào cương vị Chủ tịch Sáng lập của Trường.

Hội đồng Tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam đã bắt đầu khởi động quy trình tìm kiếm quốc tế các ứng viên cho vị trí kế nhiệm Chủ tịch Thuỷ. Trong vòng một năm tới, bà Đàm Bích Thuỷ sẽ tiếp tục theo đuổi nghị trình đầy tham vọng nhằm đạt được những cột mốc phát triển mới của trường và chuẩn bị nền tảng chuyển giao cho đội ngũ lãnh đạo mới. Đại học Fulbright cũng sẽ có khoá sinh viên tốt nghiệp đầu tiên vào cuối tháng 6- 2023.

Năm 1993, Bà Đàm Bích Thủy nhận học bổng Fulbright bậc cao học ở Mỹ, là một trong những người Việt đầu tiên nhận học bổng này khi hai nước chưa bình thường hoá quan hệ.


Huy Lân