CLIP ĐỘC QUYỀN: Lộ diện kẻ chăn dắt

“Đi làm về rồi đưa tiền lại cho mấy người lớn đó. Một ngày quy định mỗi đứa phải thổi đủ bao nhiêu tiền mới được nghỉ. Ví dụ đứa 300.000 đồng thì phải thổi đủ 300.000 đồng, không phải giỡn chơi đâu”- một người dân cho biết.

Phóng sự điều tra: Lộ diện kẻ chăn dắt


Nhóm Phóng viên