CSGT nói về giấy phép lái xe quốc tế “không có giá trị” ở Việt Nam

Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt Công an TP HCM cho biết gần đây, lực lượng chức năng nhận thấy người nước ngoài tham gia giao thông tại thành phố sử dụng 2 loại giấy phép lái xe. Đó là giấy phép lái xe quốc tế IAA (International Automobile Association), do Hiệp hội Ôtô quốc tế IAA có trụ sở tại New York – Mỹ cấp và giấy phép lái xe quốc tế IDP (International Driving Permit), do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm khu vực hành chính) tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 (Công ước Viên) cấp.

Nhiều trường hợp khi CSGT kiểm tra, người điều khiển phương tiện đã xuất trình giấy phép lái xe quốc tế IAA.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trong lãnh thổ nước ta. Các loại bằng lái xe quốc tế khác, bao gồm bằng IAA, sẽ không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

“Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội nổi lên thực trạng một số cá nhân, tổ chức thông tin, quảng cáo về dịch vụ đổi giấy phép lái xe IAA với hứa hẹn có giá trị sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thực tế, bằng lái xe này không được công nhận tại nước ta.

Thực tiễn công tác xử lý của lực lượng chức năng cho thấy rất nhiều trường hợp khi CSGT kiểm tra, người điều khiển phương tiện đã xuất trình giấy phép lái xe quốc tế IAA. Đối với những trường hợp này, Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi không có giấy phép lái xe” – đại diện Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt cho biết.

Thông tư 29/2015/TT-BGTVT về sử dụng giấy phép lái xe quốc tế :

Điều 10. Sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp

1. Người có IDP do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Viên phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia; tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại.

2. IDP do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Điều 11. Sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Viên cấp tại Việt Nam

1. Người có IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam.

2. Người có IDP vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng IDP có thời hạn thì thời hạn bị tước không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam.


Trần Thái