Đã gửi hồ sơ điện tử, nên bỏ nộp hồ sơ giấy

Doanh nghiệp (DN) chúng tôi làm về xây dựng, có gần 200 lao động, trong đó đa phần là người lao động (NLĐ) làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm. Hằng tháng, DN chúng tôi phải làm thủ tục, giải quyết nghỉ hưởng chế độ BHXH do ốm đau cho rất nhiều lao động.

Trước đây, khi làm thủ tục đề nghị giải quyết nghỉ hưởng chế độ BHXH ốm đau cho NLĐ bằng hồ sơ giấy, DN phải lập danh sách NLĐ ốm đau theo biểu mẫu 01B-HSB trên máy tính, sau đó in ra để lãnh đạo ký tên, đóng dấu và gửi kèm theo là giấy nghỉ hưởng BHXH do ốm đau hoặc giấy ra viện bản chính của NLĐ, có mộc đỏ của cơ sở nơi khám chữa bệnh và chỉ gửi một lần duy nhất qua đường bưu điện cho cơ quan BHXH.

Hiện nay, thực hiện chủ trương cải cách hành chính, theo quy định của BHXH, thủ tục đề nghị giải quyết chế độ nghỉ hưởng BHXH do ốm đau của NLĐ theo biểu mẫu 01B-HSB được thực hiện trên phần mềm điện tử, được ký bằng chữ ký số của DN, gửi đến cơ quan BHXH, scan gửi kèm theo trên phần mềm điện tử mẫu 01B-HSB là bản chính, có dấu đỏ giấy ra viện hoặc giấy nghỉ việc hưởng chế độ BHXH do ốm đau của NLĐ.

Đáng nói là bản chính, có mộc đỏ này, sau đó DN bắt buộc phải gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện cho cơ quan BHXH hoặc DN đăng ký trên trang điện tử “hosobuudien” để bưu điện cho nhân viên đến nhận và gửi cơ quan BHXH để kiểm tra, lưu trữ theo quy trình tiếp nhận hồ sơ.

Chưa hết, DN còn phải “chờ đợi” thêm một thời gian từ cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH phản hồi qua email người phụ trách BHXH của DN là mẫu thông báo giao dịch điện tử số 02 (Mẫu 02/TB-GDĐT). Sau đó, DN in ra và gửi kèm trong hồ sơ yêu cầu giải quyết chế độ mới được coi là đầy đủ và hợp lệ.

Trong khi đó, việc kết nối dữ liệu giữa cơ quan BHXH và các cơ sở y tế khám chữa bệnh, các bệnh viện đã thông suốt, cơ quan BHXH chỉ cần nhập dữ liệu của người bệnh, kiểm tra mã số trên giấy ra viện là sẽ có ngay kết quả và thông tin NLĐ đi khám chữa bệnh, không cần yêu cầu DN gửi giấy tờ bản chính qua đường bưu điện.

Thêm nữa, khi DN làm thủ tục trên phần mềm điện tử và ký chữ ký số yêu cầu BHXH giải quyết chế độ, đồng nghĩa DN đã bảo đảm đầy đủ các thủ tục theo quy định cũng như tính pháp lý về thủ tục giấy tờ và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, việc yêu cầu DN in kèm theo biểu mẫu thông báo số 02/TB-GDĐT đã được phản hồi, thông báo qua email của người phụ trách BHXH trong DN từ cổng thông tin điện tử của BHXH là hoàn toàn không cần thiết.

Gần đây, thực hiện chủ trương cải cách hành chính, ngành BHXH đã có những chuyển biến rất tích cực. Một số thủ tục hành chính rườm rà, tốn kém đã được cắt giảm hoặc bãi bỏ. DN và người dân đều được “hưởng lợi ích” từ những chủ trương cải cách hành chính này khi tiết giảm được chi phí cũng như thời gian.

Nên chăng bãi bỏ quy định, quy trình bắt buộc DN gửi bản chính các loại giấy tờ như giấy ra viện, giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH do ốm đau hoặc in gửi kèm theo mẫu thông báo số 02 sau khi DN đã thực hiện trên phần mềm điện tử. Việc này giúp tiết giảm chi phí, kéo giảm thời gian cũng như công sức cho DN trong việc thực hiện các thủ tục về chế độ ốm đau, thai sản, chính sách BHXH.


Nguyễn Đước