Dự báo “nóng”: Nhân dân tệ giảm giá – lợi hay hại?