Giới thiệu Bí thư Điện Biên Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải

Ngày 21-10, ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đối với ông Nguyễn Văn Thể, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhân sự được giới thiệu vào vị trí này là ông Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Thắng từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam, từ giai đoạn năm 2003 – 2018. 

Từ tháng 1-2016 đến 7-2018, ông Nguyễn Văn Thắng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Tháng 7-2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau đó ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Một năm sau, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 1-2021 đến nay, ông Nguyễn Văn Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Cũng trong sáng 21-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu bà Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2021 – 2016.


Minh Chiến – Văn Duẩn