/KHÔNG PHÂN PHỐI CHO CÁC DỊCH VỤ THÔNG TẤN XÃ HOA KỲ HOẶC PHỔ BIẾN Ở HOA KỲ./

KINGSVILLE, ON, 29 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – Greenway Greenhouse Cannabis Corporation (CSE: GWAY) (OTCQB: GWAYF) (“Greenway” hoặc “Công ty”), một nhà trồng cần sa nhà kính chất lượng cao cho thị trường Canada, hôm nay đã báo cáo báo cáo tài chính quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.


Greenway Greenhouse Cannabis Corporation (CNW Group/Greenway Greenhouse Cannabis Corporation)

Công ty rất vui mừng báo cáo các kết quả sau cho quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023:

Những điểm nổi bật:

  • Trong quý, Greenway báo cáo EBITDA Điều chỉnh Dương 16.408 đô la trên doanh thu 1.174.189 đô la
  • Đây là quý thứ năm liên tiếp Greenways có EBITDA Điều chỉnh Dương
  • Chi phí bán hàng bao gồm 747.170 đô la chi phí tiền mặt và 214.361 đô la chi phí khấu hao kết quả tổng biên lợi gộp trước suy giảm giá trị hàng tồn kho và điều chỉnh giá trị hợp lý là 18%
  • Chi phí tiền mặt trung bình mỗi gam phát sinh trong quý là 0,67 đô la, bao gồm tất cả các khoản đầu vào cây trồng và tiền lương, đóng gói số lượng lớn, vận chuyển và sửa chữa, bảo trì cơ sở
  • Chi phí tiền mặt trung bình mỗi gam của hàng tồn kho thành phẩm là 0,66 đô la tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

“Chúng tôi tiếp tục mang lại những gì chúng tôi tin là tách biệt chúng tôi với các đối thủ cạnh tranh, đó là chi phí thấp và chất lượng sản xuất cao”, ông Carl Mastronardi, Chủ tịch của Greenway nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách đổi mới và cải thiện các kỹ thuật trồng trọt của mình vì chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể duy trì các chi phí hiện tại trong khi tăng chất lượng đã rất cao của mình.”

“Khi chuẩn bị bước vào thị trường tiêu dùng, Greenway đã có thể duy trì chi phí điều hành và chi phí bán hàng thấp của chúng tôi”, ông Jamie D’Alimonte, Giám đốc điều hành của Greenway cho biết. “Tôi tự hào rằng chúng tôi đã có thể mang lại một quý EBITDA Điều chỉnh Dương khác, đánh dấu lần thứ năm liên tiếp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thấy Greenway thực hiện tiến bộ trên con đường đi tới lợi nhuận.”

Bản sao báo cáo tài chính quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 được lập theo các Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và Báo cáo Thảo luận và Phân tích Quản lý liên quan có sẵn dưới hồ sơ của Công ty tại www.sedarplus.ca. Tất cả các số tiền được thể hiện trong thông cáo báo chí này đề cập đến đô la Canada.

Các biện pháp phi IFRS

Ban quản lý sử dụng một biện pháp phi IFRS để đánh giá hiệu suất của Công ty. Các biện pháp phi IFRS không có bất kỳ ý nghĩa chuẩn hóa nào theo IFRS và không phải là thước đo hiệu suất tài chính theo IFRS, và do đó, có thể không so sánh được với các biện pháp tương tự do các công ty khác đưa ra. Vui lòng tham khảo trang 1 của Báo cáo Thảo luận và Phân tích Quản lý của Công ty để có giải thích về thành phần của EBITDA Điều chỉnh, giải thích lý do tại sao nó cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư và định lượng hóa so sánh với biện pháp tài chính trực tiếp nhất theo IFRS, tất cả đều được đưa vào thông cáo báo chí này bằng cách tham chiếu.

Đối chiếu các biện pháp phi IFRS

Bảng dưới đây đối chiếu biện pháp phi IFRS với biện pháp IFRS tương ứng cho ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023. Biện pháp này không có bất kỳ ý nghĩa chuẩn hóa nào theo IFRS và không phải là thước đo hiệu suất tài chính theo IFRS, và do đó, có thể không so sánh được với các biện pháp tương tự do các công ty khác đưa ra.

Cho ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

Lợi nhuận (Lỗ) ròng

(1.109.781)

Khấu hao – chi phí bán hàng

214.361

Điều chỉnh giá trị hợp lý khi bán hàng tồn kho

Điều chỉnh giá trị hợp lý khi tăng trưởng tài sản sinh học

(48.226)

Khấu hao – hoạt động

75.482

Khoản thanh toán cổ phiếu

Dịch vụ quan hệ nhà đầu tư thanh toán bằng cổ phiếu phổ