Lại liên tiếp xảy ra động đất ở Kon Tum

Sáng nay (29-4), một trận động đất có độ lớn 3.0 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.845 độ vĩ Bắc, 108.220 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Địa giới của trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, lúc 18 giờ 12 phút ngày 24 và 26-4, tại khu vực huyện Kon Plông cũng xảy ra trận động đất có cường độ 3.2 và 3.0 độ Richter, cùng độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Từ đầu năm tới nay, tỉnh Kon Tum đã xảy ra hàng trăm trận động đất có các cường độ khác nhau

Vào đêm 23-4, một trận động đất có độ lớn 3.0 Richter cũng đã được Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận tại vị trí có tọa độ 14.836 độ vĩ Bắc, 108.250 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Thuộc địa phận huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Tính từ đầu năm tới nay, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận hàng trăm trận động đất có cường độ khác nhau. Địa phương này cũng đã lắp đặt 8 trạm quan trắc động đất tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đắk Đrinh (huyện Kon Plông). Trong đó có 5 trạm được chủ đầu tư hai thủy điện nói trên lắp đặt theo đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum, 3 trạm còn lại do Viện Vật lý địa cầu thực hiện.


Hoàng Thanh