Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Ngày 25-11 tại TP HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho công chức, viên chức các Sở Thông tin và Truyền thông cùng phóng viên, biên tập viên báo, đài trung ương và địa phương.

Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông), phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết ngày 26-9-2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 1789/QĐ-BTTT về việc ban hành kế hoạch tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách, pháp luật của công chức, viên chức các Sở Thông tin và Truyền thông; phóng viên, biên tập viên báo, đài trung ương và địa phương. 

Quyết định này nhằm triển khai thực hiện Dự án 6 – Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Ông Đinh Xuân Thắng thông tin các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, miền núi

Tại Hội nghị tập huấn, các công chức, viên chức và phóng viên, biên tập viên của các đơn vị đã lắng nghe ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc), thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, miền núi.

Kế đó, Nhà báo Lưu Đình Triều, nguyên Tổng Thư ký Tòa soạn báo Tuổi trẻ, chia sẻ với các công chức, viên chức và phóng viên, biên tập viên về kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc, miền núi.


Thiện An