Ngân hàng cảnh báo rủi ro khi khách rút tiền gửi bên ngoài lấy lãi suất cao

Đây là cảnh báo của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trong thư điện tử gửi tới khách hàng liên quan đến việc gửi tiết kiệm.

Theo đó, gần đây có hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn tại các tổ chức tín dụng hoặc đã đến tổ chức tín dụng để gửi tiền nhưng lại “nghe gợi ý, tin vào lời hứa lãi suất cao của một số cá nhân” và chuyển toàn bộ số tiền này sang gửi tại các tổ chức không có chức năng nhận tiền gửi.

Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại, trong đó có VPBank, đều được pháp luật cho phép nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để hoạt động, cho vay bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước. Các khoản tiền gửi luôn được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn theo qui định pháp luật, chịu sự giám sát, quản lý chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất gửi tiết kiệm đang tăng nhưng vẫn có hiện tượng người dân rút tiền gửi sang một số tổ chức không có chức năng nhận tiền gửi để hưởng lãi suất cao hơn

Ngân hàng Nhà nước (với vai trò của Ngân hàng Trung ương cũng như là vai trò của cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng) luôn xây dựng, hoạch định chính sách tiền tệ, các chính sách quản lý ngân hàng với mục tiêu kiên định trong việc việc điều hành để góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và an toàn cho người gửi tiền.

“VPBank khuyến cáo người dân không nên gửi tiền tại các tổ chức không có chức năng nhận tiền gửi theo quy định pháp luật, tránh ảnh hưởng, rủi rủi đối với người gửi tiền” – thông báo của ngân hàng này nêu rõ.

Theo VPBank, nhờ nguồn vốn dồi dào, tính tới 6-2022, hệ số an toàn vốn (CAR) theo tiêu chuẩn Basel II của ngân hàng hợp nhất đạt 14,3%, vượt xa mức yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước là 8% và tiệm cận với các ngân hàng hàng đầu khu vực.

Lượng vốn lớn giúp VPBank củng cố năng lực tài chính, đảm bảo tốt các chỉ tiêu an toàn hoạt động cũng như đảm bảo an toàn cho việc gửi tiền của người dân.

Liên quan đến lãi suất ngân hàng, hiện lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại đã tăng mạnh trong thời gian qua. Chẳng hạn như lãi suất huy động cao nhất tại SCB hiện là 9,37%/năm; CB Bank 9,1%/năm; Ngân hàng Bản Việt 8,9%/năm… Nhiều ngân hàng khác cũng huy động vốn với lãi suất cao nhất lên tới 8-8,5%/năm.


Thái Phương