Nhiều đơn vị có sai phạm trong mua sắm trang thiết bị y tế, phòng chống dịch

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày 27-2 tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2-2023 để xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Xem xét kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đối với Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai và Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận những ưu điểm, kết quả đã đạt được; đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong việc quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chậm ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; chậm rà soát, điều chỉnh một số chương trình, đề án cho phù hợp thực tiễn của địa phương…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò nghiêm túc kiểm điểm, có kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình, đề án, kế hoạch cho phù hợp, đảm bảo tiến độ và các mục tiêu, chỉ tiêu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. 

Tuy nhiên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, ban hành kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư tiêu hao đối với Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế; Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh; Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu; Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, nơi có một số khuyết điểm trong quy trình đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận việc lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, tại Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thực hiện quy trình đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao. Bệnh viện Ung bướu có khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát và trong thực hiện hợp đồng mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao đạt tỷ lệ thấp. Đặc biệt là sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khiến một số cán bộ, đảng viên bị khởi tố, bắt tạm giam và khai trừ khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các tổ chức Đảng có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định; đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, khuyết điểm có liên quan.


Tin-ảnh: Đức Ngọc