Nhiều người ở Bình Phước bức xúc khi hồ sơ nhà đất thường xuyên trễ hạn

Ngày 11-2, Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Bình Phước thông tin đơn vị này vừa ban hành Công văn gửi các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố về việc chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, thời gian qua, VPĐKĐĐ thường xuyên nhận được đơn thư kiến nghị cũng như phản ánh của người dân ở các địa phương trong tỉnh về tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, hồ sơ trả đi trả về mà không hướng dẫn rõ ràng gây bức xúc.

Để tránh tình trạng trên, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thị xã và thành phố tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ cho người dân theo đúng thời gian quy định.

Đối với các hồ sơ có tính chất phức tạp như cấp lại, phân chia tài sản, tranh chấp… phải chủ động chỉ đạo trực tiếp các bộ phận có liên quan nghiên cứu giải quyết cho người dân. Trường hợp không giải quyết được thì báo cáo VPĐKĐĐ để kịp thời có hướng dẫn hoặc xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho người dân.

Việc trả hồ sơ phải nêu rõ lý do, hướng dẫn cho người dân khắc phục, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định và lãnh đạo chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thị xã và thành phố phải ký xác nhận vào phiếu trả hồ sơ đó, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của người dân về hồ sơ trễ hạn so với quy định.


Thảo Nguyễn