Nhiều “sếp” doanh nghiệp tự xếp loại ở mức cao nhưng bị thành phố “đánh tụt”

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vừa ký văn bản công bố việc đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội năm 2020.

Quyết định nêu cụ thể mức đánh giá lãnh đạo của 22 đơn vị, doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn điều lệ năm 2020 thuộc UBND TP; mức xếp loại doanh nghiệp, các cá nhân tự xếp loại, đề nghị của đơn vị và đánh giá của UBND TP.

Về xếp loại doanh nghiệp, xếp hạng A có Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Các đơn vị gồm: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC; Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội; Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội; Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô; Công ty TNHH MTV Dịch vụ XNK và DL Hồ Gươm; Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông; Công ty TNHH MTV Vườn thú; Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất; Công ty TNHH MTV ĐTPT Thuỷ lợi Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Sông Tích; Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi sông Đáy; Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi sông Nhuệ xếp hạng B.

Riêng Công ty TNHH MTV ĐT và PT nông nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội; Công ty TNHH MTV XNK và ĐTXD phát triển Hà Nội chỉ đạt mức C.

Với cá nhân lãnh đạo các đơn vị này, có 3 mức: Hoàn thành nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đáng chú ý, toàn bộ 5 lãnh đạo của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đều đề xuất ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND TP Hà Nội thống nhất xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, có một số trường hợp được nâng mức xếp loại. Ông Phạm Tiến Đức, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, tự xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng được đơn vị đề nghị và UBND TP đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4/5 trường hợp lãnh đạo ở Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng Đô thị UDIC cũng tự đề nghị ở mức Hoàn thành nhiệm vụ nhưng được đơn vị đề nghị và UBND TP thống nhất xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đáng chú ý, một số trường hợp đề xuất mức hoàn thành nhiệm vụ cao hơn nhưng bị UBND TP Hà Nội hạ mức xếp loại.

Cụ thể, ông Vũ Văn Việt, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội, tự xếp loại và được đơn vị đề nghị mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng UBND TP Hà Nội xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Hàn Quang Vinh, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ XNK và du lịch Hồ Gươm, tự xếp loại mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đơn vị đề nghị xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng UBND TP đánh giá mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Vũ Tiến Thành, Chủ tịch Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, tự xếp loại và đơn vị đề nghị ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng UBND TP xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Vũ Hồng Trường, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, tự xếp loại và được đơn vị đề nghị mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng UBND TP Hà Nội đánh giá ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ.


B.H.Thanh