Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Vi phạm trật tự xây dựng ở ven đô rất lớn

Ngày 4-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn nhiều vấn đề về quy hoạch tổng thể quốc gia, quản lý phát triển đô thị, thị trường bất động sản, nhà ở xã hội. “Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ đã trả lời khá rõ và đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về tiến độ lập quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, Phó Thủ tướng cho biết theo quy định của Luật Quy hoạch quốc gia có tổng số 110 quy hoạch. Việc ban hành Luật Quy hoạch là sự đổi mới rất căn bản về phương pháp, tư duy, khắc phục việc chia cắt, manh mún, chồng chéo trong công tác quy hoạch. Luật đã đưa ra quy định quy hoạch cấp trên thực hiện trước làm cơ sở để lập quy hoạch cấp dưới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Tuy nhiên, quy hoạch tổng thể quốc gia vẫn chưa được phê duyệt do đây là vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, việc lập các quy hoạch tỉnh, vùng, ngành còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc.

Về công tác quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết hiện nay các khu vực đô thị có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, hình thành nhiều khu đô thị văn minh, hiện đại, hạ tầng giao thông cải thiện, làm thay đổi diện mạo đô thị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc quản lý phát triển đô thị còn có những tồn tại, hạn chế như việc cải tạo chung cư cũ còn chậm, nhiều khu vực nhà cũ đã lâu không tu sửa có nguy cơ mất an toàn…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hầu hết các đô thị lớn, tỉ lệ đất dành cho công viên, cây xanh, công trình giao thông đều rất thấp. Đây là vấn đề mà Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt để cải thiện.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nêu trên xuất phát từ công tác quy hoạch, quản lý xây dựng chưa được thực hiện hiệu quả.

Theo lãnh đạo Chính phủ, công tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế, vi phạm trật tư xây dựng như xây dựng không phép, sai phép, vượt tầng, đặc biệt là các vi phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm ở vùng ven đô diễn ra khá nhiều nhưng chưa được xử lý kịp thời.

“Thực trạng này hàng năm ngành xây dựng đều tổng kết, có hàng ngàn vi phạm nhưng chúng ta xử lý chậm. Việc xây dựng lấn chiếm ở vùng ven đô rất lớn, để phát hiện kịp thời và xử lý thì vai trò của chính quyền cơ sở rất quan trọng. Khi thiết lập hồ sơ để cưỡng chế, giải quyết, chúng ta triển khai còn rất chậm. Chính phủ nhận thấy còn tồn tại lớn trong việc này”- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Từ tình hình thực tế trong công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị hiện nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh Bộ Xây dựng, các địa phương phải đặc biệt quan tâm tới công tác lựa chọn tư vấn, thẩm tra, thẩm định. Đây là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng công tác quy hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng, các địa phương, nhất là lực lượng thanh tra chuyên ngành, phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cấp cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng, nhất là xây dựng không phép, sai phép, xây dựng vượt quá tầng cao, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm tại các khu vực ven đô, khu vực đất cây xanh, đất công cộng…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát lại các quy định pháp luật liên quan tới lĩnh vực quy hoạch, quản lý phát triển đô thị như Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác có liên quan để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.


Minh Chiến – Văn Duẩn