Quảng Bình: Kỷ luật nguyên Chủ tịch thị trấn Phong Nha vì “vướng” sai phạm

Thông tin từ Ủy Ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Bố Trạch (Quảng Bình) – cho biết vừa tổ chức phiên họp đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Trứ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch, nay là thị trấn Phong Nha.

UBKT huyện ủy Bố Trạch tổ chức họp để xem xét kỷ luật cá nhân vi phạm

Theo UBKT huyện ủy Bố Trạch, từ năm 2011 đến năm 2017, với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch (nay là thị trấn Phong Nha), ông Nguyễn Công Trứ đã không nắm vững các quy định của pháp luật, nguyên tắc quản lý kinh tế – tài chính, thiếu kiểm tra các bộ phận thực thi nhiệm vụ dẫn đến đã có những sai phạm, khuyết điểm trong việc lập dự toán, chỉ định thầu, ký kết hợp đồng và nghiệm thu công tác vệ sinh môi trường Phong Nha theo Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT huyện ủy Bố Trạch quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Công Trứ.

Tại phiên họp, UBKT huyện ủy Bố Trạch cũng đã xem xét kết quả giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2022 đối với tập thể Đảng ủy xã Trung Trạch, UBKT Huyện ủy nhận thấy cá nhân Bí thư và các phó Bí thư Đảng ủy xã này có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và yêu cầu kịp thời khắc phục.


HOÀNG PHÚC