Quét mã QR thuê bạn trai “trải nghiệm” với giá… 8.000 đồng!