Quốc hội họp bất thường kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước(NLĐO) – Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, trong sáng 2-3, Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam