Quy hoạch Đắk Nông sẽ thế nào?

Tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo có quy mô lớn với gần 200 đại biểu tham dự, đóng có nhiều ý kiến để xây dựng quy hoạch chất lượng, hiệu quả.

Mời các đơn vị tư vấn, phản biện uy tín

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi chung là quy hoạch) được thực hiện bởi Liên danh tư vấn Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Nam, Viện quy hoạch xây dựng TP HCM, Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển – Đại học Kinh tế TP HCM, Viện Tài nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam. Với tầm quan trọng của quy hoạch, tỉnh Đắk Nông đã mời tư vấn phản biện là Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông và 2 đơn vị tư vẫn hàng đầu thế giới gồm: Công ty TNHH Roland Berger (Đức), Công ty tư vấn Mckinsey & Company (Hoa Kỳ).

Đắk Nông lập quy hoạch tổng thể, xác định trụ cột nền kinh tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã đặt ra yêu cầu quy hoạch phải nhận diện rõ hơn và đề xuất giải pháp hữu hiệu khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế. Đặc biệt, đề xuất các phương án phát triển, đề xuất ngành, lĩnh vực phát triển phù hợp trên từng vùng, từng khu vực và giai đoạn phát triển. Đề xuất không gian phát triển để tỉnh Đắk Nông phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Từng bước khẳng định vị thế của tỉnh và góp phần xứng đáng vào sự phát triển của vùng Tây Nguyên và cả nước, đạt được mục tiêu “trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên và đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá sát thực tiễn và dự báo xu hướng phát triển trong và ngoài nước, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, đơn vị tư vấn đề xuất mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các trụ cột phát triển kinh tế của Đắk Nông trong giai đoạn tới được đề xuất gồm: Tổ hợp công nghiệp bô-xít – nhôm – luyện kim và công nghiệp năng lượng sạch, nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thị trường, phát triển du lịch trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Đơn vị tư vấn đề xuất lộ trình phát triển, mục tiêu cần đạt ở 3 mốc thời gian quan trọng với các kịch bản, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể.

Ngành công nghiệp chế biến quặng bô-xít còn nhiều tiềm năng phát triển

Dư địa phát triển rất lớn

Tại hội thảo, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng quy hoạch, các đại biểu đã chi thành 2 phiên thảo luận phản biện, đánh giá đối với 7 nhóm vấn đề, bao quát các lĩnh vực. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp và ý kiến góp ý bằng văn bản.

Ý kiến của các chuyên gia, nhà tư vấn và đại biểu đánh giá cao chất lượng quy hoạch, nhất là về quan điểm phát triển, mục tiêu, kịch bản phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đã đánh giá chính xác thực tế, có tầm dự báo chiến lược về tiềm năng, lợi thế, cơ hội, thách thức và vị trí, vai trò của tỉnh. Từ đó đề xuất tư duy, chiến lược phát triển mới, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển. Quy hoạch cũng đã đề xuất được định hướng mô hình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Nông, các ngành kinh tế động lực, trọng điểm, khâu đột phá; những định hướng phát triển và tổ chức không gian lãnh thổ, các ngành, lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hội thảo đã nhận được ý kiến phản biện, đóng góp hết sức tâm huyết, có giá trị của đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu trong nước, nhất là ý kiến của đơn vị tư vấn phản biện Roland Berger (Đức) và Công ty tư vấn Mckinsey & Company (Hoa Kỳ).

Phát triển du lịch Đắk Nông trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đánh giá qua báo cáo tổng hợp và ý kiến tham gia tại hội thảo, phải thẳng thắn nhìn nhận thực tại nền kinh tế của tỉnh Đắk Nông còn có nhiều hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế vốn có. Với tiềm năng, thế mạnh hiện tại, có thể khẳng định rằng dư địa trong phát triển của tỉnh Đắk Nông còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và đặc biệt là công nghiệp chế biến quặng bô-xít. Đồng thời, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vẫn lập quy hoạch tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, hoàn thiện quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền xem xét…

“Việc lập quy hoạch một cách bài bản, công phu, cầu thị và trách nhiệm là nền tảng vững chắc để Đắk Nông có chuyển mình đột phá và mạnh mẽ trong tương lai” – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.


Bài và ảnh: Cao Nguyên