Devon Energy Stock

Devon Energy (NYSE:DVN) cổ phiếu đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ, nhờ vào mức cổ tức hiện tại 3,88% của họ. Sự tăng giá gần đây của dầu và khí đốt cho thấy tiềm năng tăng dòng tiền. Sự kết hợp của cổ tức cố định và thay đổi cung cấp sự ổn định trong vấn đề này.

Hiện tại, Devon duy trì cổ tức quý cố định 20 cent cùng với cổ tức thay đổi 29 cent, phụ thuộc vào 50% dòng tiền tự do điều chỉnh hàng quý (FCF) sau khi chi trả cổ tức trước đó. Cấu trúc này dẫn đến mức chi trả cổ tức hàng năm 1,96 đô la mỗi cổ phiếu.

Với giá cổ phiếu hiện tại ở mức 50,47 đô la, nhà đầu tư vào cổ phiếu DVN hưởng mức cổ tức hàng năm 3,88%, giả định rằng FCF đã điều chỉnh vẫn nhất quán với con số quý 2.

Tính bền vững của Cổ tức Thay đổi

Thông báo cổ tức của công ty, thấp hơn quý 1, được đưa ra vào ngày 1 tháng 8. Vào thời điểm đó, cổ phiếu DVN được định giá ở mức 50,62 đô la, cho thấy giá cổ phiếu đã giữ ổn định kể từ khi công bố cổ tức. Sự ổn định này có thể được quy cho sự lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng phục hồi của giá dầu và khí đốt trong suốt quý 3. Do đó, hy vọng rằng Devon sẽ không giảm hoặc chỉ giảm nhẹ cổ tức của mình.

Điều này nhấn mạnh tính bền vững hiện tại của mức cổ tức của họ và cũng cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội tạo thêm thu nhập bằng cách tham gia bán khống các quyền chọn put ngoài tiền (OTM).

Tăng thu nhập thông qua Bán khống OTM Puts

Ví dụ, một bài báo trước đây đề xuất giá trị tiềm năng trong việc bán khống các quyền chọn put với giá thực hiện 47,00 đô la hết hạn vào ngày 1 tháng 9. Vào thời điểm đó, phí bảo hiểm là 33 xu với chỉ 21 ngày còn lại cho đến khi hết hạn.

Tính đến hôm nay, các quyền chọn put này đã giảm đáng kể giá trị chỉ còn 6 xu cho mỗi quyền chọn put với giá thực hiện 47,00 đô la. Do đó, những người tham gia bán khống các quyền chọn put này đã nhận được lợi nhuận đáng kể.

Một động thái chiến lược sẽ là mua lại các quyền chọn put này bằng cách đặt lệnh “Mua để Đóng”, tiếp theo là khởi xướng một lệnh “Bán để Mở” mới cho các quyền chọn put hết hạn xa hơn. Ví dụ, các quyền chọn put với giá thực hiện 47,50 đô la hết hạn vào ngày 15 tháng 9 có mức phí bảo hiểm là 48 xu. Điều này biểu thị tiềm năng thu nhập hơn 1% trong vòng 3 tuần.

Tính toán Tỷ lệ Hoàn vốn Hàng năm

Trong trường hợp này, lợi suất đến khi hết hạn được tính bằng cách chia 0,48 cho 47,50, dẫn đến lợi suất 1,01%. Để tham gia giao dịch như vậy, một nhà đầu tư sẽ phân bổ 4.750 đô la tiền mặt và/hoặc ký quỹ cho mỗi quyền chọn put được bán ngắn với công ty môi giới của họ. Do đó, bán ngắn 3 quyền chọn put sẽ liên quan đến việc gửi 14.250 đô la vào tài khoản môi giới.

Khi thực hiện lệnh “Bán để Mở” cho 3 quyền chọn put với giá thực hiện 47,50 đô la hết hạn vào ngày 15 tháng 9, nhà đầu tư ngay lập tức đảm bảo 144,00 đô la trong tài khoản môi giới (3 x 48,00 đô la).

Lợi suất hàng năm ấn tượng cho các Nhà đầu tư Giá trị

Cách tiếp cận này cho phép các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận ngay lập tức 1%, vì 144 đô la tương đương với 1,01% số 14.250 đô la đầu tư vào giao dịch. Đáng chú ý, số tiền này sẽ được sử dụng để mua 300 cổ phiếu DVN nếu giá giảm xuống 47,50 đô la vào bất kỳ thời điểm nào trong 3 tuần tới.

Đối với các nhà đầu tư có định hướng giá trị, lợi suất hàng năm trở nên rất hấp dẫn, dịch sang 17,17%. Tính toán này dựa trên khoảng 17 khoảng thời gian 3 tuần trong một năm, mỗi khoảng thời gian mang lại 1,01% (17 x 1,01% = 17,17%).

Đáng lưu ý rằng, giá thực hiện 47,50 đô la đại diện cho mức giảm 5,75% so với giá giao ngay hiện tại. Đối với những người tìm cách tiếp cận thận trọng hơn để tăng thu nhập, các quyền chọn put với giá thực hiện 47,00 đô la cung cấp mức phí bảo hiểm 38 xu, mang lại lợi suất cơ bản 80,8 điểm hoặc 13,75% trên cơ sở hàng năm.

Nhận định

Bằng cách tham gia bán khống các quyền chọn put OTM này, các nhà đầu tư có thể tăng cường thu nhập của họ đồng thời duy trì các vị thế dài hạn của họ trong cổ phiếu DVN. Ngoài ra, cách tiếp cận này cung cấp cơ hội mua cổ phiếu với giá thấp hơn nếu các quyền chọn put được thực hiện khi đạt đến giá thực hiện khi hết hạn.