NEW YORK, 25 tháng 8, 2023 – Kích thước thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản dự kiến sẽ tăng 505,28 tỷ kWh từ năm 2021 đến năm 2026, đạt mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 29,78%, theo báo cáo mới nhất của Technavio. Khám phá tiềm năng ngành Tiện ích và đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên bằng chứng định lượng và định tính nổi bật trong các báo cáo của Technavio. Xem mẫu báo cáo!


Technavio đã công bố báo cáo mới nhất về thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản 2022-2026

Thị trường năng lượng mặt trời bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Quy mô thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản
 • Dự báo thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản
 • Phân tích thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản

Bối cảnh công ty

Thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản bị phân mảnh do sự hiện diện của nhiều công ty quốc tế và khu vực. Các nhà cung cấp chính trên thị trường bao gồm Abengoa Solar S.A, Acciona Energia S.A và Bright Source Energy Inc. Thị trường có các nhà cung cấp chuyên ngành thuần túy, tập trung vào ngành và đa dạng hóa. Sự cạnh tranh trên thị trường cao do sự hiện diện của nhiều đối thủ cạnh tranh cung cấp nhiều sản phẩm và giải pháp. Thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản bị phân mảnh và các nhà cung cấp đang triển khai các chiến lược tăng trưởng hữu cơ và vô cơ để cạnh tranh trên thị trường.

Điều gì mới? –

 • Đưa tin đặc biệt về cuộc chiến NgaUkraine; lạm phát toàn cầu; phân tích phục hồi từ COVID-19; gián đoạn chuỗi cung ứng, căng thẳng thương mại toàn cầu; và nguy cơ suy thoái
 • Vị thế cạnh tranh toàn cầu và của các đối thủ cạnh tranh chính
 • Hiện diện trên nhiều vùng địa lý – Mạnh mẽ/Tích cực/Đặc thù/Tầm thường – Mua báo cáo!

Sản phẩm của công ty

 • Abengoa SA – Công ty cung cấp năng lượng mặt trời sử dụng nhiệt từ mặt trời để sản xuất điện sạch quy mô lớn cho lưới điện khi có nhu cầu, thậm chí cả trong những giờ không có ánh nắng mặt trời.
 • Acciona SA – Công ty cung cấp năng lượng mặt trời thông qua phân khúc quang điện với hiệu quả cao hơn và góp phần giảm dấu chân carbon của các công ty hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.
 • BrightSource Energy Inc. – Công ty cung cấp năng lượng gió và quang điện mặt trời để sản xuất năng lượng tái tạo hiệu quả cao, cung cấp các lựa chọn năng lượng sạch, đáng tin cậy và cạnh tranh về chi phí cho người dùng.

Để biết thêm về bối cảnh nhà cung cấp của thị trường với danh sách đầy đủ các nhà cung cấp và sản phẩm của họ – Xem mẫu trong vài phút

Phân khúc thị trường chính

Báo cáo phân tích sâu rộng phân khúc thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản theo người dùng cuối (nhà máy điện và mái nhà) và ứng dụng (liên kết lưới và tách lưới).

 • Phân khúc nhà máy điện sẽ tăng trưởng đáng kể tại Nhật Bản trong thời gian dự báo. Năng lượng mặt trời quy mô lớn đã cung cấp điện liên tục, sạch với chi phí hợp lý trong nhiều thập kỷ. Phát triển năng lượng mặt trời quy mô lớn là một trong những phương pháp nhanh nhất để cắt giảm phát thải carbon và đưa Nhật Bản trên con đường năng lượng sạch trong tương lai. Trong nhà máy điện mặt trời quy mô lớn, các công nghệ mặt trời như PV và CSP chính có thể được sử dụng. Hơn nữa, nhiều hệ thống năng lượng mặt trời quy mô lớn có thể có khả năng lưu trữ năng lượng, cung cấp năng lượng khi mặt trời không chiếu sáng đồng thời tăng cường độ ổn định và đáng tin cậy của lưới điện. Trong thời gian dự báo, các yếu tố đó sẽ thúc đẩy sự mở rộng của phân khúc.

Xem mẫu báo cáo trong vài phút để biết thêm về các điểm nổi bật của các phân khúc thị trường.

Các công ty được đề cập

 • Abengoa SA
 • Acciona SA
 • BrightSource Energy Inc.
 • Canadian Solar Inc.
 • E Solar
 • First Solar Inc.
 • Kaneka Corp.
 • Shunfeng International Clean Energy Co. Ltd.
 • SunPower Corp.
 • Tata Power Co. Ltd.

Động lực thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản

Các yếu tố thúc đẩy chính

 • Nhu cầu điện cao thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường năng lượng mặt trời tại Nhật Bản.
 • Do các yếu tố như thời gian ở nhà tăng do COVID-19