Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhiều nhân sự Bộ Quốc phòng

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Trần Duy Giang.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Trần Duy Giang. Ảnh: Báo QĐND

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Trần Võ Dũng.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng cũng được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với Thiếu tướng Lê Anh Tuấn.

Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với Thượng tướng Lương Đình Hồng.


B.Trân