Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vào tháng 10-2025(NLĐO) – Các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, áp dụng công nghệ, kỹ thuật, tăng ca, kíp, tổ chức thi công khoa học để rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình cầu Rạch Miễu 2 vào tháng 10-2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre