Tiếp tục đề xuất lùi thời điểm áp dụng ca bin điện tử trong đào tạo giấy phép lái xe

Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22-4-2022 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, quy định cơ sở đào tạo phải trang bị và sử dụng ca bin điện tử học lái xe ôtô để đào tạo lái xe ôtô trước ngày 31-12-2022.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải lùi thời điểm bắt buộc các cơ sở đào tạo cấp giấy phép lái xe áp dụng ca bin điện tử

Như vậy, theo quy định của Thông tư số 04, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa quy định bắt buộc các cơ sở đào tạo lái xe ôtô áp dụng ca bin điện tử sẽ có hiệu lực.

Tuy nhiên trong văn bản mới nhất báo cáo Bộ GTVT về lộ trình trang bị ca bin học lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất xem xét điều chỉnh lộ trình trang bị và sử dụng cabin học lái xe ôtô.

Theo ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam, với phần mềm và thiết bị mô phỏng lái xe, học viên sẽ được tập luyện kỹ năng và tập phản xạ trong điều kiện các yếu tố về địa hình, cung đường, thời tiết, tình trạng giao thông, tình huống giao thông khác nhau nhằm nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên đến nay chưa có đơn vị có đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm ca bin học lái xe ôtô, chưa có sản phẩm được chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn QCVN 106:2020/BGTVT, chưa có sản phẩm được công bố hợp quy để cung cấp cho các cơ sở đào tạo.

Mặt khác, việc lùi thời điểm áp dụng để các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp trong nước có đủ thời gian đưa sản phẩm đi thử nghiệm, chứng nhận hợp quy, tổ chức nhập khẩu, sản xuất ca bin học lái xe ôtô cũng như để các cơ sở đào tạo có đủ thời gian thực hiện các trình tự thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp ca bin học lái xe theo đúng quy định của pháp luật và để công tác đào tạo lái xe ôtô không bị gián đoạn, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân trong việc học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Trước đó, theo quy định của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo phải trang bị, sử dụng cabin học lái xe ôtô để đào tạo lái xe ôtô từ ngày 1-7-2022.

Tuy nhiên, trước kiến nghị của các Sở GTVT, các Hiệp hội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ GTVT xin lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị ca bin học lái xe ôtô.

Sau khi xem xét kiến nghị trên, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12-2017. Trong đó cho phép các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng cabin học lái xe ôtô để đào tạo lái xe ôtô trước ngày 31-12-2022, thay vì phải áp dụng từ 1-7-2022.


Văn Duẩn