Một tổ chức cựu chiến binh có trụ sở tại Washington, D.C. gọi là Hiệp hội Hoạt động Đặc biệt của Mỹ (SOAA) đang làm việc để giúp hàng trăm người Mỹ mắc kẹt sơ tán khỏi Dải Gaza và đến nơi an toàn, khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas tiếp tục leo thang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược mặt đất.

Hoạt động hiện tại của nhóm đặt căn cứ tại Tel Aviv, Israel, và đội ngũ mặt đất đang hợp tác với các cơ quan địa phương, lực lượng Israel và chính phủ Mỹ để xác định số lượng người Mỹ cần được sơ tán, đồng thời xác định vị trí của họ.

Khi thông tin được thu thập, các đội đặc nhiệm sẽ làm việc tay trong tay với các cơ quan đó để sơ tán người Mỹ đến nơi an toàn.

“Chúng tôi đang liên lạc với công dân Mỹ mắc kẹt ở Dải Gaza và cung cấp cập nhật cho các kênh chính thức, giữ họ bình tĩnh và sẵn sàng di chuyển họ đến nơi an toàn dựa trên tình báo,” Giám đốc điều hành của SOAA David Cook nói. “Với Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza thì rất nguy hiểm để sơ tán công dân Mỹ mắc kẹt. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan địa phương và Bộ Ngoại giao để đảm bảo công dân Mỹ đến nơi an toàn, nhưng để thực hiện điều này mà không có rủi ro đối với tính mạng người vô tội, chúng tôi đang ưu tiên một cách tiếp cận chậm hơn một chút, nhưng cẩn thận và an toàn hơn.”

Cook nói rằng các nỗ lực sơ tán đã được thực hiện bởi một đội tình nguyện viên cựu chiến binh với kinh nghiệm phù hợp để biết cách đi vào và ra khỏi một số khu vực nhất định.

Một khi xác định được danh tính của công dân Mỹ cần được sơ tán, các tình nguyện viên sẽ thu thập thông tin cần thiết cho họ, chuyển giấy tờ cho Bộ Ngoại giao Mỹ để phê duyệt chuyến bay, phối hợp với các cá nhân về nơi họ cần đến để được sơ tán và đảm bảo từ mặt đất rằng những người sơ tán đến được địa điểm an toàn.

“Đây là một nhiệm vụ hậu cần phức tạp mà SOAA, cùng với các đối tác của chúng tôi tại Save Our Allies, đã có thể thực hiện cùng với Chính phủ Mỹ,” Cook nói.

Đối với những người bị mắc kẹt ở Dải Gaza, SOAA đang giúp hướng dẫn họ đến các địa điểm an toàn, cung cấp thông tin và lời khuyên về cách để ở an toàn, dựa trên kinh nghiệm hoạt động trong chiến trường của các cựu chiến binh.

Một số lời khuyên bao gồm các kỹ thuật và thủ tục phát triển qua công việc sơ tán ở Afghanistan và Ukraine.

“Giờ nhiệm vụ tiếp tục ở Israel,” Verardo nói. “Chúng tôi là một tổ chức linh hoạt, có thể di chuyển nhanh chóng đồng bước với chính phủ và khi cần thiết, SOA có sự linh hoạt và tự do hành động không phải lúc nào cũng có sẵn cho các đối tác thông thường.”

Việc rút quân khỏi Afghanistan đã đặt ra một số thách thức nhân đạo và hậu cần, chứng minh tầm quan trọng của vai trò của tổ chức phi chính phủ (NGO) trong các hoạt động tương tự.

“Sự nhận thức này đã dẫn đến sự giao tiếp và phối hợp hai chiều hiệu quả hơn giữa các cơ quan chính phủ và NGO tham gia vào nỗ lực sơ tán ở Israel,” Cook nói.