Tổng Bí thư: Sợ sai không dám làm là một biểu hiện của tiêu cực, cần chấn chỉnh ngay

Ngày 10-5, phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, cho biết 5 tháng đầu năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có số lượng công việc nhiều. Đã tiếp tục triển khai xử lý nhiều vụ án lớn, tồn đọng lâu năm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các vụ việc xử lý nghiêm nhưng thuyết phục, nhân văn, nhân ái, có tình, có lý, xem xét, cân nhắc nhiều mặt chứ không phải là “cua cậy càng, cá cậy vây” hay là chỉ nhìn phiến diện, một chiều.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các vụ việc xử lý nghiêm nhưng thuyết phục, nhân văn, nhân ái, có tình. Ảnh: Noichinh.vn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được tiến hành rất bài bản, đúng chức năng, nhiệm vụ, thận trọng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai, bảo đảm thực hiện nghiêm những kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có những hình thức xử lý mới, vừa thu hồi tài sản được nhiều hơn, vừa có tác dụng răn đe, ngăn ngừa để không xảy ra là tốt nhất.

  • Đẩy nhanh điều tra, xét xử các vụ AIC, Vạn Thịnh Phát, Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh

Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết và đúng. Nhiều nơi đã làm tốt, không ỷ lại cấp trên và gương mẫu thực hiện, thể hiện sự thống nhất “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; phối hợp ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả hơn, thật sự đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu với tinh thần phát huy những kết quả của 6 tháng đầu năm, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả cao hơn nữa, không né tránh, đùn đẩy, đừng đổ tại khách quan. 

Các cơ quan phối hợp làm tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm toán chủ động phòng ngừa, không để sơ hở, không để lợi dụng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, giám sát cần tăng cường hơn nữa không để bị lợi dụng, kích động gây rối, chia rẽ nội bộ; cần chú ý nhiều hơn nữa phòng, chống tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Vì những tiêu cực ngầm còn nguy hại hơn nhiều, cần phải chống.

“Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây chính là một biểu hiện của tiêu cực, gây nhiều hệ lụy xấu, làm chậm sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, vì vậy cần tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hoan nghênh, đón nhận cuốn sách của Tổng Bí thư

Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết việc ra mắt Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo (ngày 2-2-2023) được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân rất hoan nghênh, quan tâm, đón nhận và đánh giá cao, coi đây là cuốn “cẩm nang” về công tác phòng, chống tham nhũng , tiêu cực.

Việc quán triệt, nghiên cứu, học tập, phổ biến nội dung và những giá trị cốt lõi của cuốn sách đã tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cả hệ thống chính trị.

Cuốn sách đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.


Bảo Trân