TP HCM: Ngăn chặn phá dỡ, chia cắt biệt thự cũ

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn đề nghị Chủ tịch UBND các quận – huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo Chủ tịch UBND phường, xã phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường giám sát, kiểm tra, bảo vệ các biệt thự cũ trên địa bàn đã được phân loại nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và các biệt thự cũ đang trong quá trình được phân loại để kịp thời phát hiện và ngăn chặn chủ đầu tư tự ý phá dỡ, chia cắt biệt thự bảo tồn trái pháp luật.

2 căn nhà tại hẻm 57 đường Tú Xương (quận 3, TP HCM) vốn là một biệt thự chia đôi nhưng chỉ có một căn được bảo tồn

Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đối với các biệt thự cũ được cấp giấy phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, đảm bảo thực hiện theo giấy phép xây dựng được cấp.

Đồng thời, Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận – huyện và TP Thủ Đức kịp thời phát hiện và ngăn chặn chủ đầu tư tự ý phá dỡ, chia cắt biệt thự bảo tồn trái pháp luật.

Trường hợp để xảy ra việc tự ý phá dỡ các công trình biệt thự bảo tổn, Chủ tịch UBND các quận – huyện và TP Thủ Đức, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP và Giám đốc Sở Xây dựng.

Đến nay, TP HCM đã phân loại hơn 400 biệt thự cũ xây dựng trước năm 1975.

Đến nay, sau 9 đợt phân loại (đợt 1 vào tháng 5-2020), UBND TP HCM đã công bố danh mục 411 biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1975, trong đó có 62 biệt thự cũ nhóm 1; 217 biệt thự cũ nhóm 2 và 132 biệt thự cũ nhóm 3.

Hiện, Hội đồng phân loại biệt thự đã trình UBND TP HCM và chờ phê duyệt 80 căn biệt thự cũ (đợt 10, 11 và 12). Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã hoàn thành hồ sơ kiểm kê 418 căn biệt thự và sẽ trình Hội đồng đánh giá, phân loại; còn lại 485 biệt thự cũ chưa được lập hồ sơ kiểm kê.

Biệt thự cũ thuộc nhóm 1: phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao; biệt thự cũ nhóm 2: phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài; biệt thực cũ nhóm 3: thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến trúc và pháp luật về xây dựng.


QUỐC ANH